Gevechtsbericht 11 mei 1940 van ritmeester A.D.C. van der Voort van Zijp

3e Regiment Huzaren
      2e Eskadron
---------------------------------

GEVECHTSBERICHT van het gevecht op den

11 Mei 1940.
--------------------------

1e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : commandopost Commandant 4 R.H. te LEERSUM
uur van ontvangst : pl.m. 12.30 uur
van Commandant 4 R.H.
 
OPDRACHT: 2-3 R.H. marcheert naar DRIEBERGEN, teneinde in de omgeving landende parachutisten onschadelijk te maken.

UITVOERING: Te 13.30 uur werd afgemarcheerd met afstanden tusschen de groepen, onder commando oudsten luitenant. Zelf vooruit naar DRIEBERGEN om kwartieren te maken.
    Te 15.30 uur komen commandogroep en twee pelotons te DRIEBERGEN. Twee andere pelotons hadden onderweg opdracht van Commandant 4 R.H. gekregen om op de kaart aangeduide terreinen te doorzoeken. Deze pelotons komen, nadat zij hun opdracht hebben uitgevoerd doch geen parachutisten gezien hadden, te pl.m. 17.30 uur in DRIEBERGEN aan.
 
2e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : commandopost 2-3 R.H. te DRIEBERGEN
uur van ontvangst : 17.30 uur
van Commandant 4 R.H. (per motorordonnans)
 
OPDRACHT: Neem op commandopost 4 R.H. te LEERSUM voor 2/3 van Uw personeel rijwielen in ontvangst; marcheer daarna af naar Utrecht.

UITVOERING: Zelf met een grooten vrachtauto naar LEERSUM gereden en mij gemeld op commandopost Commandant 4 R.H. Aldaar vernomen dat order gewijzigd zou worden.
 
3e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : commandopost Commandant 4 R.H. te LEERSUM
uur van ontvangst : 19.00 uur
van Commandant 4 R.H.
 
OPDRACHT: Meldt U op 12 Mei te 8.00 uur met Uw eskadron in LEERSUM en ontvang bij mijn commandopost rijwielen voor 150 schutters van Uw eskadron. Uw paarden blijven daarna te LEERSUM achter.

UITVOERING: Met vrachtauto teruggereden naar DRIEBERGEN en maatregelen getroffen voor vertrek op 12 Mei. De nacht te DRIEBERGEN doorgebracht.


Commandopost, 11 Mei 1940.
De Ritmeester, Commandant 2-3 R.H.

(get.) A.D.C. van der Voort van Zijp.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van J. Schoonderbeek.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1013.04 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 542.98 KB)