Gevechtsbericht 10 mei 1940 van ritmeester A.D.C. van der Voort van Zijp

3e Regiment Huzaren
      2e Eskadron
---------------------------------

GEVECHTSBERICHT van het gevecht op den

10 Mei 1940.
--------------------------

1e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : commandopost Commandant 4 R.H. te EDE
van Commandant 4 R.H.
 
OPDRACHT: Neem opgegeven stelling in. Vernielingen uitvoeren.

UITVOERING: Rechter voorpeloton bezet opstelling vanaf 500 meter Zuid van pl. 19.6 kunstweg EDE - ARNHEM t/m pl. 86 spoorlijn EDE - ARNHEM, midden voorpeloton waarbij een stuk 4.7 (Pag.) à cheval kunstweg EDE - ARNHEM nabij pl. 19.6; linker voorpeloton omgeving LANGE HUT, Noord van pl. 19; reserve peloton en commandopost nabij pl. 18.6 kunstweg EDE - ARNHEM, front Oost. Behalve op kunstweg bij pl. 19.6 werden vernielingen uitgevoerd te pl.m. 5.15 uur.
    Te pl.m. 7.00 en 8.00 uur beschoten door vliegtuigen; bij middenpeloton paarden losgeraakt.
    Te pl.m. 8.45 uur telefonisch bericht Commandant 4 R.H. Parachutisten zouden geland zijn in heideperceelen Noord WOLFHEZEN. Uitgezonden patrouilles melden later niets gevonden te hebben.
    Te pl.m. 10.15 uur bericht van Commandant linkerpeloton dat een bommenwerper geland zou zijn in de omgeving OUD REEMST. Patrouille uitgezonden, meldt geen bijzonderheden.
    Pl.m. 9.00 uur een patrouille uitgezonden richting ARNHEM; kreeg opdracht vijand te melden en probeeren zoek geraakte paarden op te sporen. Patrouille is door vijand verrast en niet teruggekeerd.
    Vernieling kunstweg bij pl. 19 te 8.45 uur uitgevoerd.
 
2e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : commandopost 2-3 R.H.
uur van ontvangst : pl.m. 11.40 uur
van Commandant 4 R.H. (telefonisch)
  
 
OPDRACHT: Tengevolge van het teruggaan van rechter neven eskadron (Nijhoff) dat onder druk van den vijand terug moet, langzamerhand teruggaan. Met eskadron aansluiten achter de LANGENBERG; meldt U op mijn commandopost.

UITVOERING: Bericht gezonden aan Commandanten voorpelotons en Commandant stuk 4.7: gereed maken voor afmarsch daarna afmarcheeren langs opgegeven terugtochtsweg.
    
 
3e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : commandopost 2-3 R.H.
uur van ontvangst : 11.50 uur
van Commandant 4 R.H. (telefonisch)
  
 
OPDRACHT: Indien geen druk van vijand, kunt gij stelling handhaven.

UITVOERING: Bericht aan Commandanten voorpelotons en stuk pag. doorgezonden. Stuk 4.7 bleek reeds weg te zijn gegaan naar een volgende in te nemen opstelling.
    Te pl.m. 12.30 uur aan Commandant 4 R.H. bericht, dat ik terug ging naar LANGENBERG onder achterlating van patrouille op den kunstweg bij pl. 19.
 
4e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : commandopost 2-3 R.H.
uur van ontvangst : pl.m. 12.30 uur
van Commandant 4 R.H. (telefonisch)
  
 
OPDRACHT: Het eskadron moet een opname stelling innemen front Oost à cheval kunstweg KLOMP - EDE nabij pl. 7.4.

UITVOERING: Te 15.00 uur opname stelling ingenomen met drie pelotons in voorste lijn.
 
5e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : commandopost 4 R.H.
uur van ontvangst : pl.m. 18.00 uur
van Commandant 4 R.H. (mondeling),
  
 
OPDRACHT: Uw eskadron zal, nadat het regiment teruggegaan is, mijn rug dekken en te LEERSUM bij het regiment aansluiten. Marschweg op de kaart aangegeven, een peloton pantserwagens wordt aan U toegevoegd.

UITVOERING: Nadat het regiment door mijn opstelling getrokken was en het peloton pantserwagens bij mij was aangesloten, geleidelijk het eskadron terug laten gaan onder mijn oudsten luitenant, afstanden tusschen groepen en pelotons.
    Zelf te pl.m. 19.30 uur met peloton pantserwagens teruggegaan en te 21.00 uur LEERSUM bereikt.
    Te pl.m. 18.30 uur bericht van patrouille op kunstweg EDE - ARNHEM; patrouille beschoten bij de GINKEL en buiten gevecht gesteld.
 
6e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : commandopost Commandant 4 R.H. te LEERSUM
van Commandant 4 R.H.
  
 
OPDRACHT: Leger Uw eskadron in het boschterrein Noord van den kunstweg (nabij monument Lombok).

UITVOERING: Gelegerd in boschterrein, wachten geplaatst.


Commandopost, 10 Mei 1940.
De Ritmeester, Commandant 2-3 R.H.

(get.) A.D.C. van der Voort van Zijp.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.99 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.11 MB)