Gevechtsbericht 14 mei 1940 van reserve-kapitein G.H. Koudijs

20 Regiment Infanterie
Ie Bataljon
1e Compagnie

GEVECHTSBERICHT van het gevecht op den 14 den Mei 1940.

  Bevel ontvangen aan de Cuneraweg te 4.30 uur van Commandant I-20 R.I. om te 5.00 uur klaar te zijn voor verdere terugtocht.

  Uitvoering: De nog aanwezige troepen verzameld en klaar gesteld voor de afmars. Te 5.00 uur door Duitsche afdeelingen overvallen. Teruggegaan tot we de troep weer in de hand hadden. In samenwerking met Kapitein Termaten de terugtocht van de bij ons gebleven manschappen georganiseerd.
  Te ongeveer 8.00 uur door Duitsche pantserwagens overvallen en gevangengenomen.

Commandant 1-I-20 R.I.
De Reserve Kapitein,

G.H. Koudijs.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 899.85 KB)