Gevechtsbericht 14 mei 1940 van reserve-kapitein Mr. R.M.J.W. Haffmans

IIe Divisie
11e Regiment
IIe Bataljon
3e Compagnie.


GEVECHTSBERICHT van het gevecht op den 14 Mei 1940
----------------------------------------------------

1e Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Jaarsveld - commandopost 2e Legerkorps
uur van ontvangst: pl.m. 11.00 uur
van: Commandant

Opdracht: Met Compagnie aan te vallen 10 à 20 parachutisten welke te Culemborg aan den spoorbrug zijn geland en den Nederlandsche Pioniers den toegang beletten ons de brug te laten springen. Vervoer met auto's.

Uitvoering: Met één aanstonds aanwezige auto 2 mitrailleurgroepen met 1e Luitenant Boersma vooruitgezonden + vrijwillig den 1e Luitenant Dobbelman van Staf Legerkorps. Deze hebben met behulp van vrijwillige marechaussees een aanval op brug ingezet met grooten moed. De Duitsche bezetting bleek te bestaan uit pantserafdeeling, gesteund door artillerie uit Duitsche naderende linies en vliegtuigbommen. Men kon het doel niet bereiken.
De achtergeblevenen onder mijn commando hebben vergeefs op de toegezegde auto's gewacht en inmiddels met 2 groepen jacht gemaakt op eenige parachutisten die te Jaarsveld samen zijn geland. Zij troffen echter geen parachutisten aan en het bericht bleek onjuist.
Bericht ontvangen in de middag dat wapens dienden te worden neergelegd. Teruggekeerd naar Jaarsveld en gemeld op commandopost Legerkorps.

Te Leersum, den 6 Juni 1940.

De reserve-Kapitein Commandant 3-II-11 R.I.

(get) mr. R.M.J.W. Haffmans.


(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van Hin Oey.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1010.45 KB)