Gevechtsbericht 12-13 mei 1940 van reserve-kapitein Mr. R.M.J.W. Haffmans

IIe Divisie
11e Regiment
IIe Bataljon
3e Compagnie.


GEVECHTSBERICHT van het gevecht op den 12-13 Mei 1940
----------------------------------------------------

1e Bevel ontvangen plaats van ontvangst: viersprong kunstwegen vt 165-448 café "de Trekpot"
uur van ontvangst: pl.m. 17.30 uur op 12 Mei 1940
van: Commandant II-11 R.I.

Opdracht: Als bataljonsreserve achter de linker voorcompagnie (1e Compagnie Kapitein Goossens) stelling bezetten. Voorste lijn vóórcompagnieën de lijn Protestantsche Kerk (P.K.) - Kilometerpaal (Kp.) 25 spoorbaan Veenendaal - Rhenen.

Uitvoering: Met voorgeschreven grooten spoed, per rijwiel met vergroote afstanden fietsende, aanvankelijk langs Zuidelijken, later langs meer Noordelijken kunstweg parallel aan spoorweg afgemarcheerd teneinde viaduct te passeeren naar Achterberg 5-sprong, waar mijn voorste lijn ongeveer zou komen.

Bijzondere mededeelingen:
(betreffende het terrein, de neventroepen, den vijand, c.q. beschoten doelen).
Ter hoogte van dwarsweg naar Berg en Dal door voltreffende lagen Duitsch artillerievuur overvallen en omstreeks 20 minuten beschoten. Achterste gedeelte der Compagnie achterwaarts verzameld en weer met voorste gedeelte vereenigd, nadat een 14-tal gewonden waren weggebracht. Ook zijn verschillende onderofficieren en manschappen uit verbijstering gevlucht naar Leersum. Anderen hebben bij 10 R.I. alsook bij 19 en 20 R.I. verder gevochten.
Naar commandopost Regimentscommandant getrokken, nadat de voorcompagnieën daarheen ook waren teruggegaan. Gevechtswaarde der Compagnie was toen niet groot meer. Zij kwam in reserve en deed wachtdienst.

Te Leersum, den 6 Juni 1940.

De reserve-Kapitein Commandant 3-II-11 R.I.

(get) mr. R.M.J.W. Haffmans.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.59 MB)