Gevechtsbericht van het gevecht op 12/13 Mei 1940

20e Regiment Infanterie.
Commandant.
(was bij IIe Divisie)

Gevechtsbericht van het gevecht op 12/13 Mei 1940

12 Mei te 15.45 uur op commandopost van I-20 R.I. te Woudenberg de volgende telefonische opdracht ontvangen:

De vijand heeft onze frontlijn bij de Grebbeberg ingedeukt. De vorige toestand zal door een tegenaanval worden hersteld. Daartoe maakt I-20 R.I. zich onmiddellijk marschvaardig: per rijwiel wordt gemarcheerd over Zuivelfabriek naar het Zuiden over de Heul, Overberg, De Haar, het Eind, Nieuw-Amerongen tot knik in Kunstweg in vt. 162-447 en vervolgens langs Prattenburg tot bij de Oude Trekpot. Op dat punt komt U onder bevel van Commandant 22 R.I., indien deze niet aanwezig is onder Commandant 10 R.I.
De aanval: As van de spoorbaan Amersfoort/Rhenen.

Uitvoering: Afmarsch per rijwiel om 17.45 uur: Mitrailleur- en patroonkarren per goederenauto (2 transporten). Zelf per auto voorwaarts.

In den nacht van 12/13 Mei de volgende aantekeeningen voor de tegenaanval ontvangen:

Gereedstelling: de lijn van kilometerpaal (kp.) 26 aan de spoorlijn langs de vandaar in Noordoostelijke richting loopende rand.

Vak:

rechter grens: spoorbaan tot Zuidelijk punt, dan kp. 111 aan de groote weg.
linker grens: Weteringsteeg tot frontlijn.
Twee voorbataljons, twee bataljons achter.
De achterste bataljons stellen zich gereed Noord van de Zuidelijke Meentweg.
Gereedstelling wordt gedekt door II-11 R.I. in de lijn van kp. 25 naar Achterberg en Noordoostelijk verlengd door troepen in de stoplijn van 19 R.I.

Aanvalsdoel: De lijn voormalig Bastion, langs de Grift (oorspronkelijke frontlijn).
Zoodra linker achterbataljon de weg School-Friesche steeg bereikt heeft, beveiligt dit Bataljon de noordflank van de aanvalsbataljons en stuurt daartoe o.a. een compagnie naar Kruiponder. Het rechter achterste bataljon met rechter vleugel spoorbaan volgen en stoot dan in Zuidelijke richting door tot de rivier en zuivert het boschterrein West van de Grebbe van vijand.

Aanvalsuur:
4.30 uur.

Artilleriesteun:
vuurconcentraties te 4.30 uur Oost van Bastion en Oost van Kruiponder
3.45 uur steun van Engelsche vliegtuigen.

In den vroegen morgen van 13 Mei van Overste Land de mondelinge mededeeling ontvangen, dat twee Sectiën pag. werden toegevoegd; bij aankomst in de uitgangsstelling kwam nog het schriftelijk bevel uitgegeven te 7.40 uur; Over vijf minuten gaat U met uw Bataljon voorwaarts.

Uitvoering: 2 voorcompagnieën: rechts 1-I., links 3-I., elk versterkt met 1 sectie zware mitrailleurs. 2-I (bestaande uit 2 Sectiën plus mitrailleurcompagnie min 2 Sectiën.) bataljonsreserve achter linker voorcompagnie. 1 sectie pag. aan spoorbaan en 1 sectie pag. aan driesprong kunstwegen. Voorwaarts om 7.45 uur. Commandant pag. kreeg opdracht tot afsluiten van kunstwegen bij Korenmolen (Km.) en in centrum Achterberg.

Om 10 uur het volgende bericht aan Overste Land verzonden:

De voorcompagnieën hebben bereikt de kunstweg van Poort-viersprong in centrum van Achterberg- verder in Noordoostelijke richting naar Horstbranden. Houden aldaar halt, daar afstand tot het voorbataljon te gering is. Linker vleugel van linker voorcompagnie bij snijpunt van Landwegje met kunstweg ongeveer 200 meter Oost van Achterberg en rechtervleugel van rechtervoorcompagnie bij spoorweg bij kp. 25,8.
Bij pag. 1 doode en 1 gewonde.
Mijn commandopost thans ongeveer 500 meter Noordoost van Poort op Landweg loopende van Poort in Noordoostelijke richting.

Voor verder verloop zij verwezen naar dagboek.

Commandant I-20 R.I.,
De reserve-majoor,
(get.) J. Pannekoek.

3245