Gevechtsbericht van vaandrig B.J. de With

Gevechtsbericht Pag.-sectie 11 G.B. ingedeeld bij Lt. 4 R.H.

--------------------

Toen op Maandag 13 Mei 1940 de sectie, bestaande uit 1 vaandrig, 2 sergeanten, 2 korporaals, 12 manschappen, twee trekkers en één stuk uit Rhenen terugkwam, werd hij ingedeeld bij 4 R.H. De stukken kwamen op het kruispunt in stelling om zodoende de terugtocht der troepen uit Rhenen komende te dekken.
Om plm. 18.00 uur werd stelling verlaten en naar Elst gegaan, waar de stukken in stelling kwamen om de wegen uit Elst komende af te sluiten.
Om 24.00 uur werd doorgereden naar Leersum, waar de stukken wederom in stelling kwamen op de grote weg richting Amerongen.
Om 4.00 uur (Dinsdags 14 Mei) beschermde mijn sectie de troep in de achterhoede, door steeds met de stukken sprongen te maken, waardoor steeds 1 stuk in stelling stond. Dit werd volgehouden tot in de omgeving van Zeist.
In Utrecht werd gewacht op het vertrek van het Regiment. Ik kreeg van een kapitein der artillerie opdracht in stelling te komen op een plaats waar hij mij naar toe zou brengen. Toen ik dit aan den overste meldde kreeg ik de opdracht bij 4 R.H. te blijven.
Om plm. 14.30 uur vertrok de sectie met de Lt. 4 R.H. in de richting IJsselstein, waar ik 's avonds mijn sectie mee moest delen dat Nederland zich had overgegeven.
Nog dezelfde avond werden wapens en munitie ingeleverd.
Vermeld dient nog te worden dat de sectie er nog een stuk had bij gekregen. Waar dit vandaan kwam is mij niet bekend.

Commandopost, 17 Mei 1940.

De Vaandrig Sectiecommandant,

(get.) B.J. de With.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van S.W. Muller.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.32 MB)