Gevechtsberichten van reserve-eerste luitenant J.M. Fentener van Vlissingen

Velthuizen, 1e sectie op driesprong van den weg Ede-Klomp in stelling gebracht.
4e sectie in stelling tegen luchtdoelen.

Nadat het Regiment gepasseerd was trok het Eskadron terug naar Leersum.

Gevechtsbericht van het gevecht op den 11den Mei 1940.
1e bevel ontvangen te 6.10 uur van Commandant 4 R.H. te Leersum.
Opdracht: Breng één sectie in stelling tegen luchtdoelen.
Uitvoering: 3e sectie te 6.30 uur in stelling gebracht.

2e bevel ontvangen te 13.30 uur van Commandant 4 R.H. te Leersum.
Opdracht: Richt met Uw Eskadron een kantonnementsbeveiliging in.
Uitvoering: In samenwerking met pag. de wegen in het kantonnement afgesloten, een sectie tegen luchtdoelen opgesteld en vier patrouilles van een Onderofficier en vier man voortdurend verband tusschen de secties doen opnemen.

Te 19.15 uur wordt deze opdracht ingetrokken.

Gevechtsbericht van het gevecht op den 12en Mei 1940.
Bij den opmarsch naar Elst wordt de 1e sectie ingedeeld bij de voorhoede; 2e, 3e, 4e sectie zorgen voor marschbeveiliging tegen luchtaanvallen.

1e bevel ontvangen te 18.45 uur van Commandant 4 R.H. te driesprong kilometerpaal 104,7 Elst-Rhenen.
Opdracht: Zend een sectie naar Commandant 2-3 R.H. in opmarsch naar Kruiponder vt. 30-68.
Uitvoering: 1e sectie opdracht verstrekt.
Motoren laten staan bij bergplaats wegens landmijnengevaar. Te voet verder naar Dijk. Commandant 2-3 R.H. niet gevonden. Op last van Commandant 4 R.H. (paardenarts Peters) terug naar commandopost Commandant 4 R.H.

Intusschen waren 2e, 3e, 4e sectie opgesteld bij Jeugdherberg na een tijdelijke opstelling in de Remmersteinsche bosschen bij hoogte 31,4 (opmerking in de kantlijn: moet zijn hoogte 51,4). Geleide naar Jeugdherberg door den 1ste Luitenant der Artillerie Wurfbain (van Staf 8 R.A.).

2e bevel ontvangen te 22.40 uur van Commandant 4 R.H. te Jeugdherberg.
Opdracht: Zend één sectie (1e sectie) naar Commandant 6-4 R.H., één sectie (2e sectie) naar Commandant 2-3 R.H. en stel U met de overige sectiën (3e en 4e sectie) onder commando van Majoor de Kruyff (van Staf 4 R.H.).
Uitvoering: 1e sectie krijgt opdracht afsluitingsvuur te leggen op de spoorwegovergang 1.200 meter Noord van station Rhenen.
2e sectie krijgt opdracht op linkervleugel van 2-3 R.H. vuur uit te brengen op Noordrand Laarsche Bosch.
3e en 4e sectie ontvangen opdracht in stelling te komen. Noordwest van Oude Watertoren nabij driesprong harde wegen, alwaar gedeeltelijk mitrailleurnesten gebouwd zijn. - Taak: vuur brengen op gelegenheidsdoelen Oost van spoorlijn en tevens het overschrijden van vijandelijke troepen over deze spoorlijn beletten.

Gevechtsbericht van het gevecht op den 13en Mei 1940.
1e bevel ontvangen te 4.15 uur van Majoor de Kruyff te commandopost 50 meter Noord van Oude Watertoren.
Na aankomst van een Mitrailleurcompagnie, die de mitrailleurnesten ingericht had, ontving ik bevel de 3e en 4e sectie te verzamelen en mij te melden bij Commandant 4 R.H.
Opdracht: Commandant 4 R.H. geeft opdracht dusdanige opstelling te zoeken, dat spoorwegovergang bij Vreewijk en het terrein Oostelijk daarvan onder vuur genomen kunnen worden.
Uitvoering: In stelling gekomen op de harde weg Noordwestelijk van Vreewijk.

2e bevel ontvangen te 6.00 uur van Commandant 2-3 R.H.
Opdracht: Aan Commandant 2e sectie: breng vuur op vijand in huizen langs de spoorlijn.
Uitvoering: Sectie 300 meter Zuidelijk van kilometerpaal 25 in stelling gebracht met opdracht te vuren op gelegenheidsdoelen.

Voortdurend artillerievuur ontvangen, evenals zwaar mitrailleurvuur uit de huizen.

3e bevel ontvangen te 11.00 uur van Commandant 4 R.H. te commandopost te Rhenen.
Opdracht: Tref voorbereidingen voor eventueele dekking van terugtocht van eigen troepen uit Rhenen.
Uitvoering: 1e, 3e en 4e sectie in stelling gebracht in boschrand Noordelijk van kunstweg Elst-Rhenen nabij kilometerpaal 104,7.
2e sectie trekt terug te plm. 13.00 uur en wordt in stelling gebracht Zuid van kunstweg Elst-Rhenen nabij kilometerpaal 104,7 front steenfabriek.

4e bevel ontvangen te 19.00 uur van Commandant 4 R.H. te kilometerpaal 104,7.
Opdracht: Trek terug naar Elst en betrek alarmkwartieren.
Uitvoering: Alarmkwartieren betrokken langs harde weg 300 meter Noordelijk van Fransche weg.

5e bevel ontvangen te 22.30 uur van Commandant 4 R.H. te Elst.
Opdracht: Begeef U naar Broekhuizen te Leersum.
Uitvoering: Het eskadron via Elst, Amerongen gebracht naar Leersum.
Twee door eigen Infanterie aangebrachte versperringen van boomen en electrische draden gedeeltelijk opgeruimd.

Gevechtsbericht van het gevecht op den 14en Mei 1940.
1e bevel ontvangen te 3.45 uur van Commandant 4 R.H. te Leersum.
Opdracht: Beveilig met Uw eskadron de marschroute van het Regiment van Leersum naar Utrecht.
Uitvoering: Secties in wisselstelling de marschroute doen bezetten.

Te 5.30 uur verzameld in de Maliebaan te Utrecht.

2e bevel ontvangen te 13.10 uur van Commandant 4 R.H. te Utrecht.
Opdracht: Begeef U met Uw eskadron en de sectie mortieren naar IJsselstein en beveilig de legering van het Regiment tusschen Heeswijk en IJsselstein.
Ga vervolgens tot legering over in Heeswijk.
Uitvoering: Kwartiermakers naar Heeswijk vooruitgezonden. Marschroute beveiligd en tot legering overgegaan.

21.00 uur Officiersappèl.

w.g.
1e Luitenant J.M. Fentener van Vlissingen.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.87 MB)