Mededeling van gegevens no. 4 van 12 mei 1940

COMMANDANT IV DIVISIE.
Sectie I-3 No. 1 M.
=================

Commandopost, 12 Mei 1940.

MEDEDEELING VAN GEGEVENS: No. 4.
=============================

Versterking IVe Divisie.

 1. Hedenmorgen is de IVe Divisie versterkt met een Afdeeling Artillerie, een bataljon infanterie en een compagnie pag.
  Ik ben er ten volle van overtuigd dat de geest in den troep, hoewel reeds thans zeer goed, door deze versterking tot een hoogtepunt zal stijgen.
 2. Eigen toestand.
  Eigen patrouillegang bij 19 R.I. hedennacht aan de overzijde (Oostzijde) van de inundatie constateerde aldaar geen vijand.
  Mij werd eveneens gemeld, dat de vijandelijke artillerie geen bressen had geschoten in de draadversperring, welke aldus nog geheel intact is.
  De inundatie is stijgende.
  Bij 8 R.I. zijn door den vijand enkele coupures in de draadhindernis gebracht overigens nog intact.
 3. Gezien deze goede omstandigheden, het intact zijn van de hindernissen, de belangrijke versterking der troepen en de taaie volharding van ons volk, spreek ik de overtuiging uit dat ieder zal doen blijken van moed, beleid en trouw, daar de Militaire Willemsorde en eervolle onderscheidingen de hoogste kroon zullen zijn voor hen, die hun Vaderland getrouw weten te zijn.

N.B. Ik verzoek U, deze mededeeling van gegevens ter kennis van den troep te brengen.

De Kolonel;
Divisiecommandant;
o.l. De Chef van den Staf;
(get.) G.J. le Fèvre de Montigny.

A a n:

Commandant 8 R.I. 20 ex.
Commandant 19 R.I. 20 ex.
Commandant I-8 R.A. 5 ex.
Commandant III-8 R.A. 5 ex.
Commandant 4 M.C. 1 ex.
Commandant 16 M.C. 1 ex.
Commandant Verbindingsafdeeling 1 ex.
Commandant 1-IV Bataljon Pag. 1 ex.
Commandant II-19 R.I. 1 ex.
Commandant Detachement Torpedisten 1 ex.
Commandant II V.P.T. 1 ex.
Commandant Sectie 7 veld A.M. 1 ex.
Commandant 2e Sectie 4e Compagnie Politietroepen 1 ex.
Commandant Ver. Goederentrein 1 ex.
Divisieartilleriecommandant (D.A.C.) 1 ex.
Hoofden Sectiën 10 ex.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.41 MB)