Mededeling van gegevens no. 3 van 11 mei 1940

COMMANDANT IV DIVISIE.
Sectie I-3 No. 2.
=================

SCHERPSLIJPER.

STAFKWARTIER, 11 Mei 1940.

MEDEDEELING VAN GEGEVENS No. 3.
==========================

Aantal neergeschoten vijandelijke vliegtuigen is gestegen tot boven 100.
De Nederlandsche vliegvelden, welke tijdelijk door Duitsche troepen werden veroverd, zijn thans, dank zij energiek en dapper optreden van Nederlandsche troepen, op één na weer heroverd.
Uit mededeelingen van gevangenen Duitsche Officieren blijkt, dat de Duitsche legerleiding tot voor gistermorgen haar eigen officieren niet op de hoogte heeft durven stellen van voorgenomen schending van Nederlandsche Neutraliteit.

typ. Th.
coll.

De Kolonel;
Divisiecommandant;
o.l. de Chef van den Staf,
(get.) G.J. le Fèvre de Montigny.

A a n:

Commandant 8 R.I. 20 ex.
Commandant 19 R.I. 20 ex.
Commandant I-8 R.A. 5 ex.
Commandant III-8 R.A. 5 ex.
Commandant 4 M.C. 1 ex.
Commandant 4 C.P. 1 ex.
Commandant Verbindingsafdeeling 1 ex.
Commandant 1-IV Bataljon Pag. 1 ex.
Commandant Divisiereserve 4 ex.
Commandant Detachement Torpedisten 1 ex.
Commandant Sectie 7 veld A.M. 1 ex.
Commandant 2e Sectie 4e Compagnie Politietroepen 1 ex.
Divisieartilleriecommandant (D.A.C.) 1 ex.
Hoofden Sectiën 10 ex.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.22 MB)