Onderhoud met reserve-eerste luitenant J.B. Schlüter

Onderhoud met reserve-eerste-luitenant SCHLÜTER, voormalig Commandant Vbd.A.-I-8 R.I.
(accountant Dep. v. Econ. Zaken; woonplaats Tulpstraat 129 A Rijswijk)

--------------------------------------

  Het register van bevelen en berichten is vermoedelijk bij den Procureur-Generaal te Amsterdam, op wiens last een onderzoek is ingesteld naar de arrestatie van den Heer Ouwehand.
  Het was bijgehouden door sergeant van den Born.
  Deze sergeant is er tusschen uit geweest, heeft zijn wapens weggeworpen, is door de Militaire Politie teruggestuurd naar den commandopost (cp.), heeft het tegen twee menschen over vluchten gehad. Is onbetrouwbaar en stond bij niemand in de gratie. Snuffelde vermoedelijk in de papieren.
  Kapitein Greter is tweemaal bij Majoor Landzaat geweest.
  Kapitein Brittijn heeft den tegenaanval gedaan op last van Majoor Landzaat ongeveer gelijktijdig met Kapitein Alewijk van I-II-19 R.I.
  Het was, toen het bevolen werd 15.00 uur.
  Luitenant Schlüter weet dit zeker. Majoor Landzaat kwam toen uit het terrein, waar hij met Luit.Kol. Henning is geweest.
  Luitenant Schlüter heeft geen papier overgebracht van C.-IV Div. naar C.-8 R.I. of C.-I-8 R.I. betreffende het gedrag van 8 R.I.
  Luitenant Schlüter heeft op Maandag het Hotel Grebbeberg verdedigd met eenige mannen. Wist niet, dat Kapt. Dewez en Luit. de Jong in het magazijn van Ouwehands Dierenpark was. Toen hij het niet meer kon houden, is hij naar de cp. van C.-8 R.I. gegaan en heeft daar de verdediging verder gevoerd.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 489.46 KB)