3-I-8 R.I. (3e Compagnie)

Stam

Hoofdonderdeel:    2e Legerkorps, 4e Divisie
Eigen eenheid: 1e Bataljon, 8e Regiment Infanterie

Kader

Cie Cmdt: P.F. Brittijn reserve-kapitein
Cmdt 1e sectie:     F.J.L. in den Bosch     cadet-vaandrig
Cmdt 2e sectie: J. Donselaar vaandrig
Cmdt 3e sectie: J.C. Evertse vaandrig
Cmdt 4e sectie: G. van Mameren sergeant

Oorspronkelijke opstelling 10 mei 1940

Deze compagnie, die voor het overgrote deel bestond uit militairen uit de omgeving van Arnhem en de Achterhoek, stond opgesteld in het stoplijngedeelte van de Grebbelinie bij Rhenen tussen de Grebbeweg en de Rijn.

Voorname gebeurtenissen

Vanaf ongeveer 15.00 uur in de middag van de 12e mei raakte deze compagnie actief betrokken bij de strijd toen het 2e bataljon van de de SS Standarte "der Führer" doordrong tot voor de stoplijn. Aan het einde van de middag mislukte een door 3-I-8 R.I. ondernomen tegenstoot. In de late morgen van de 13e mei werd het door 3-I-8 R.I. bezette stoplijngedeelte door militairen van het Duitse 322e Infanterieregiment beslissend doorbroken.

Bijzonderheden

Bij 3-I-8 R.I. vielen in totaal 13 dodelijke slachtoffers: P.J. Bodde, J.H. van Dreumel, J.W. v/d Eijk, H. Enkhof, R. Feitsma, J. Gerdsen, D.J. Heinen, K. Idzerda, J. Jeeninga, J. Lok, H. Meijer, G. Roukema en J.T.M. Schippers.

Van de rest raakte een deel in Duitse krijgsgevangenschap en slaagde een (groter) deel erin om Vreeswijk te bereiken waar men zich bevond op het moment van het bericht dat er was gecapituleerd (14 mei).

823