Rapport van luitenant-kolonel G. Land

29e REGIMENT INFANTERIE
C O M M A N D A N T.
=======================

Te Velde, 12 mei 1940.

B E V E L
(Mondeling uitgegeven).

1.  Vijand. De vijand is de frontlijn binnengedrongen ten Noorden van de Grebbeberg. Zij zijn doorgedrongen tot de stoplijn over den Grebbeberg en bevinden zich ook in geringer aantal tusschen de stoplijn en de spoorbaan. Kruiponder is in 's vijands handen.
2.  De onder mijn bevel staande troepen doen heden op uur X, een tegenstoot en werpen tot over de frontlijn terug. Deze laatste loopt langs het voormalig Hoornwerk en langs de -----
3.  Daartoe zal het Regiment zich gereedstellen met 2 voorbataljons in de lijnpaal 26 aan den spoorweg rand van het bedekte terrein in Noord - Oostelijke richting tot de Weteringsteeg. De 2 achterste Bataljons langs de Zuidelijke Meentweg.
4.  Vak van aanval.
Rechts spoorbaan tot pl. 26 en vandaar een lijn naar de b van Grebbe. Linkergrens Weteringsteeg en waar deze eindigt doorgetrokken in dezelfde richting tot de ----
5.  Scheidingslijn tusschen de beide voorbataljons k van Zuidelijke Meentweg = m van voormalig Hoornwerk.
6.  Rechter voorbataljon.
I-29 R.I.
Linker voorbataljon
III-29 R.I.
Rechter achterbataljon
I-20 R.I.
Linker achterbataljon
II-24 R.I.
7.  Taak
De beide voorbataljons stooten door tot zij de oude frontlijn hebben bereikt en bezetten de oude frontlijn.
I-20 R.I. volgt met zijn rechter vleugel de spoorbaan tot pl. 25 rukt daarna op in zuidelijke richting naar Koningstafel tot aan de rivier en zuivert het Boschperceel Grebbeberg van vijand. Linker achterste Bataljon volgt linker voorbataljon tot den harden weg g van Achterberg in Noord-Oostelijke richting en beveiligt vervolgens de Noord - flank van de aanvalstroepen door met één compagnie Kruiponder te heroveren en verder een echelons gewijze opstelling in te nemen plm. 2.00 uur ten Westen van de Grebbe.
8.  Achtereenvolgens te bereiken lijnen
1e. een lijn van pl. 24,7 loopende loodrecht op het aanvalsfront.
2e. lijn de frontlijn
Nadat het verband tusschen voorbataljons is hersteld wordt op eigen initiatief van de Bataljonscommandanten voorwaarts gegaan. Ik wensch bericht wanneer deze lijn is bereikt.
9.  Artillerie: Op X-uur zal de artillerie vuurconcentraties afgeven op Kruiponder en op voormalige Bastions.
10.  Het op de plaats brengen der onderdeelen in uitgangsstelling van pl. 26 af tot de Zuidelijke Meentweg bevinden zich militairen, marechaussee's en politietroepen dan de beide voorbataljons te verwijzen naar den Kapitein Puffius die zich bij pl. 26 bevindt. De uitgangsstelling moet te 2.30 uur zijn ingenomen.
11.  Mijn commandopost in de gereedstelling bij de k van Zuidelijke Meentweg.
Na het bereiken der voorste lijn nabij g van Achterberg.
12.  Munitie.
Er wordt ten spoedigste munitie neergelegd ter hoogte van het uitlaadpunt voor -----

Ik verwacht onmiddellijk bericht wanneer de uitgangsstelling is ingenomen.

DE COMMANDANT 29 R.I.
DE LUITENANT-KOLONEL,

G. LAND.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 884.23 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.00 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 968.56 KB)