Schrijven van reserve-eerste luitenant A. Gazendam

A. GAZENDAM
TELEF. 3724
STATIONSPLEIN 3 - DEVENTER

Deventer, 11 Januari 1941.   

Onderwerp: Krijgsgeschiedenis.

Klik hier voor een uitvergroting
Krijgsgevangen gemaakte Nederlandse militairen trekken door Arnhem (mei 1940) » meer
    Was van 10 Mei tot en met 13 Mei (2e Pinksterdag) Sectiecommandant der 1e Sectie 16 M.C. IVe Divisie, ingedeeld bij II-8 R.I., onder commando van Majoor Jacometti. Commandant van mijn Compagnie was reserve Kapitein H.M. Vestdijk.
    Mijn Sectie was gelegen in stoplijn, vlak achter de afgraving, op de Grebbeberg aan de kant van Wageningen.
    Door artillerie der tegenpartij zijn 2 van de 3 Vickers mitrailleurs volkomen kapotgeschoten, terwijl de 3e mitrailleur door gebrek aan water, door geen aanvoer, waardeloos was.
    Heb aanraking gehad (niet rechtstreeks in aanval, doch door omsingeling) met de Waffen S.S., Regiment "Der Führer".
    Niet teruggetrokken, doch van achteren uit door tegenpartij tot overgave gedwongen en daarna via Grebbesluis en Wageningen naar Duitschland als krijgsgevangene vervoerd, tegelijk met de rest van mijn Compagnie, op één soldaat na, welke gewond naar achteren is vervoerd op Zaterdag 11 Mei.


(De reserve 1e Luitenant,
A. Gazendam.)

Aan de Luitenant-Kolonel van den Generale Staf,
V.E. Nierstrasz
te 's Gravenhage.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 428.32 KB)