Schrijven van reserve-eerste luitenant Ir. A.A. Bonnema

4e Mitrailleur-Compagnie.
Onderwerp:
Stand werkzaamheden.

No. 989

Commandopost, 1 December 1939.

Klik hier voor een uitvergroting
Situatieschets met daarop aangegeven de versperringen voor de frontlijn (december 1939)
        Antwoordende op Uw schrijven d.d. 30 November 1939 no. 1561 zend ik U bijgaand de schets ingevuld wederom toe. De hekversperring is geheel gereed gekomen, volgens de mij gegeven opdracht; alle prikkeldraad cijlinders-spiralen zijn dus aangebracht. Op het oogenblik worden struikeldraadvelden aangelegd tusschen de versperringen.
        Gemiddeld hebben 120 manschappen aan deze werkzaamheden deelgenomen.

De Reserve 1e Luitenant,
w.nd. Compagnies-Commandant,

(get.) Ir. A.A. Bonnema.Aan: Commandant II-19 R.I.
(Copie, ter kennisneming, aan Commandant I-8 R.I.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 464.10 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 12.15 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 7.92 MB)