Schrijven van reserve-kapitein A.M.H. van de Venne

Reserve Kapitein
A.M.H. van de Venne.
voormalig waarnemend
Commandant II-11 R.I.
Stationsstraat 62, Heerlen

--------------

Betreft nr. 151 G

Onderwerp:
Troepenopstelling.

afschrift
 
 
 
 
GEHEIM.
 
 
 
 
 
  Heerlen, 29 Augustus 1940.
 
 
 
Aan de Commissie voor Korpsonderzoek
Kolonel D.M. Lucardie
Militair Arrondissement Utrecht
Jan van Nassaustraat 2
's-Gravenhage.

Klik hier voor een uitvergroting
Toestand II-11 R.I. op Zondag 12 Mei 1940 te pl.m. 24.00 uur. (29 augustus 1940)
           In antwoord op uw schrijven dato 27 Augustus jl., dat hedenmorgen 29 Augustus in mijn bezit kwam, doe ik U ingesloten toekomen de twee gevraagde schetsen van de opstelling van II-11 R.I. op Zondag 12 Mei 1940 te 24.00 uur en Maandag 13 Mei 1940 te pl.m. 14.00 uur.

           Op deze schetsen ontbreken 4 stukken zware mitrailleurs, die ik ter bezetting van kazemat 61-62- 63 en 64 had moeten achterlaten bij Veenendaal en de gehele gevechtstrein, die door den 1e Luitenant Hoogvliet, adjudant van het Bataljon naar den commandopost te Berg en Dal (Jeugdherberg) zou gebracht worden, maar nooit is komen opdagen. Derhalve waren wij zonder Luitenant-adjudant, zonder verbindingsdienstmiddelen, zonder troepenverbandwagen, zonder munitie- en gereedschapswagens, derhalve ook zonder handgranaten enz. en zonder reserve munitie. Later bleek, dat de Luitenant-adjudant met zijn auto bij de goederentrein gebleven is en de gevechtstrein onder een sergeant, die heg nog steg wist, aan zijn lot heeft overgelaten.

Klik hier voor een uitvergroting
Toestand II-11 R.I. op Maandag 13 Mei 1940 te pl.m. 14.00 uur. (29 augustus 1940)
           Verder wil ik er nog op wijzen, dat wij geen verbinding met de divisie hadden. Oorspronkelijk waren we reserve van de IIe Divisie. Later is mij gezegd geworden, dat toen wij op de Grebbe waren aangekomen, wij onder de IVe Divisie kwamen. Hiervan hebben wij nooit bericht gehad. Misschien, dat de Majoor Van Dijk dit wel wist, maar die zat toen gevangen. Een schriftelijke order heeft deze majoor niet uitgegeven, alleen een mondeling bevel aan de 3 Commandanten der tirailleurcompagnieën en daar was ik niet bij, omdat ik pas later met mijn Mitrailleurcompagnie op Prattenburg aankwam.

           Daar heb ik een zeer onvolledig bevel ontvangen en bij mijn vraag om verduidelijking ten antwoord gekregen, dat daar geen tijd voor was. Ik ben op eigen gezag en op aanraden van den Kapitein Wiersinga van 8 R.I. van de Jeugdherberg, als zijnde mijn commandopost weggetrokken en heb deze commandopost naar voren verlegd. Ik liet echter een luitenant en 4 man daar achter, ter bewaking van den Majoor Van Dijk en ter opvanging van eventueele berichten.


           Vertrouwende U met deze gegevens van dienst te zijn geweest.

de reserve kapitein,
(get.) A.M.H. van de Venne.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 668.19 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.25 MB)