Schrijven van reserve-kapitein der Jagers J.J. van Heyst

Commandant I-24 R.I.

Bijlagen: twee

Onderwerp:
toekenning onderscheidingen

Puiflijk, 8 Juni 1940.   

       Bij de gevechten om de Grebbeberg hebben de navolgende onderofficieren, korporaals en manschappen:

Dienstplichtig sergeant Gaemers, A.E.M.
Dienstplichtig sergeant Jehee, C.J.
Dienstplichtig korporaal van Wijk, J.
Dienstplichtig korporaal v.d. Ley, P.
Dienstplichtig korporaal Laterveer, C.J.
Dienstplichtig soldaat Dolfing, J.
Dienstplichtig soldaat van Versseveld, C.
Dienstplichtig soldaat de Kruiff, M.
Dienstplichtig soldaat Wijker, J.
Dienstplichtig soldaat v.d. Hak, W.
Dienstplichtig soldaat v.d. Reest, L.M.
Dienstplichtig soldaat v. Rijt, J.
Dienstplichtig soldaat v. Noort, G.Th.A.
Dienstplichtig soldaat Schraven, W.
Dienstplichtig soldaat v. Doorne, P.H.
Dienstplichtig soldaat Kuil, W.
Dienstplichtig soldaat v.d. Maarel, A.J.

zich bijzonder onderscheiden.

       Aangezien zij van de capitulatie niets vernomen hadden, hebben zij onder commando van den Commandant 8.R.I. tot 15 Mei 1940 doorgevochten.
       Zeer bijzonder heeft de dienstplichtige A.J. v.d. Maarel zich onderscheiden.
       Ik heb de eer U beleefd voor te stellen aan den dienstplichtige A.J. v.d. Maarel, voornoemd de Militaire Willemsorde 4e klasse en aan de overigen een eervolle vermelding toe te kennen.

De Commandant van het Bataljon
De Reserve Kapitein der Jagers,

(get.) J.J. van Heyst.

Aan
den Commandant Veldleger
   te
      Zeist.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 970.22 KB)