Schrijven van reserve-kapitein H. Froonhof

2e Artillerie Meet Compagnie.
Commandant
.

No. 5.

Onderwerp: Dagboeken en gevechtsberichten.

Driebergen, 30 Mei, 1940.

            Ter gevolggeving aan het schrijven van de Commandant Veldleger (C.V.) dd. 26 Mei 1940 Sectie I No. 177 G. onderschrift Commandant IIe Legerkorps dd. 29 Mei 1940 Sectie I.1 No. 1446 G., doe ik U toekomen het verslag, hetwelk door mij gestuurd werd aan den Legerkorpsartilleriecommandant (L.K.A.C.) en een resumé is uit de verschillende dagboeken enz.
            De betreffende bescheiden waren bereids vernietigd.
            Aangezien 2 A.M.C. geen strijdend onderdeel is als zoodanig en dus ook geen gevechten heeft geleverd, hebben noch ik noch mijn ondercommandanten gevechtsberichten opgemaakt.

De Kapitein,

(get.) H. Froonhof.

Aan den Heer
Commandant IIe Legerkorps
Sectie I.1
Hotel Cecil.
D O O R N.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 408.29 KB)