Schrijven van sergeant-majoor-instructeur S. Pas

Verslag S.M.I. Pas

Aan Luit.Kolonel v.d. Generale Staf.
V.E. Nierstrasz.

Arnhem, 18 Januari 1941.

  In antwoord op uw schrijven dd. 15-1-'41 nr. 1235 deel ik U Hoogedelgestrenge mede, dat de sergeant-capitulant W. van Meeteren op 12 Mei in de stoplijn gestreden heeft.
  Hij was toen gewond aan zijn benen.
  Ook heeft hij mij gezegd weer terug te gaan naar zijn sectie.
  Daar ik even daarna bevel kreeg (dit geschiedde mondeling door doorgeven) een uitval te doen, weet ik niet of Van Meeteren aan zijn plan uitvoering heeft kunnen geven.
  Ik heb hem toen niet meer gezien.
  Toen ik later weer op bevel (als boven) moest terugtrekken tot in de stoplijn, heb ik als oudste de overgebleven manschappen en kader over de loopgraaf verdeeld waarbij ook Van Meeteren was.
  Toen ik gewond was heeft Van Meeteren mij naar de verbandplaats gebracht.

de S.M.I.
get. Pas.
Arnhem.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 336.56 KB)