Verklaring van dienstplichtig soldaat J.B.J. Welting

Verklaring van dpl. Welting, J.B.J. van 2-I-8 R.I.

  Dpl. Welting verklaarde, dat hij met Jan van Kuijk in de stelling is gebleven toen anderen terugtrokken. Zij zijn eerst teruggegaan toen zij hun munitie hadden verschoten.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 190.99 KB)