Verhoor van dienstplichtig sergeant A.J. van Schoenmaker

Verhoor op 7 Juni 1940 van den Dpl. Sergeant Antonius Johannes van Schoenmaker,
M.C.-III-8 R.I. adres: Bonte brug. Ulft.
------------------------------------------------------------------

  Mijn opstelling was aan de Haarweg, achter de compagnie van kapitein Zwarts. We hadden vuuropdracht in zuidoostelijke richting (modelboerderij). Vandaar is echter geen vijand gekomen. Deze is noordelijk van de Haarweg, langs het Nieuwe Kanaal gekomen. Ze kwamen door de boomen en langs de hagen, voordat we ze zagen, hoewel we posten hadden uitgezet.
  Voor ons werden de witte vlaggen geheschen aan de Haarweg. Dit was zaterdagsmorgens. Mijn stuk heb ik voor de stelling van de andere sectie frontaal in stelling gebracht. Er is maar één soldaat (Laurentsen) bij ons terecht gekomen. We hebben gevuurd, zoolang we konden maar zijn tegen 13.30 uur op last van onze sectiecommandant afgetrokken naar de Grebbe. We hebben nog eenigen tijd gevuurd om de aftocht te dekken. Wij zijn steeds van links beschoten, meer van de achterzijde.

Voorgelezen, volhard en geteekend,
w.g. A.J. van Schoenmaker.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 706.53 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 768.15 KB)