Verhoor van dienstplichtig sergeant H.J. Jansen

Verhoor op Dinsdag 11 Juni 1940.
---------


  Dpl. Sergeant H.J. Jansen, 2e Sectie 1-II-8 R.I. (Lt. v.d. Heuvel) - Oosterbeek.

Klik hier voor een uitvergroting
Schaapskooi - Grebbe » meer
  Ik behoorde tot de linker achterste sectie van mijn Compagnie, vlak bij de schaapskooi.
  Op Zaterdag waren wij allen nog intact. Ook Zondags niets bijzonders behoudens artillerievuur, dat reeds Zaterdagsmorgens begon bij de Zandafgraving.
  Op Zondagavond kregen wij bericht, dat de twee voorste secties zouden terugtrekken. We hadden geregeld met den Sectiecommandant en den Compagniecommandant contact. In den nacht van Zondag op Maandag plm. 23.00 uur werden mijn verbindingspatrouilles naar den Sectiecommandant regelmatig beschoten door een duitsch mitrailleur die in een boschje zat, achter onze opstelling. We vermoedden dat dit parachutisten waren. Onze sectie en de sectie van den Lt. Emous waren tot Maandagmorgen in de opstelling gebleven. De Compagnie Wiersinga is Zondagsavonds onder bevel van Lt. de Vries teruggetrokken, zonder dat wij dit wisten. Dit merkten wij pas Maandagmorgen. Van den koepel No. 30 weet ik niets. We hadden nog geen verliezen en onze vuurorganen waren nog onbeschadigd; dit heeft den geheelen nacht geduurd. Maandagsmorgens plm. 7.00 uur deelden de twee terugtrekkende groepen van mijn sectie mij mede, dat zij gezien hadden, dat de Sectie van Lt. Emous gevangen was genomen. Op commando van den Lt. v.d. Heuvel trokken deze groepen terug: hij was erbij. Wij zijn toen op zijn bevel ook teruggetrokken om later weer achterwaarts aansluiting te krijgen. Wij zijn teruggetrokken tot bij Achterberg (plm. 8.00 uur). Daar vonden we onderdeelen van III-29 R.I. verspreid in het terrein (front Zuid-Oost). In front heb ik geen vijand gehad. Wij hadden weinig munitie en hebben ons bij den inmiddels ingestelden tegenaanval aangesloten (achterin het voorbataljon). Deze aanval is mislukt. We hebben mitrailleurvuur gehoord, vermoedelijk van eigen troepen, die op elkaar schoten. Weldra kwamen voorste troepen terugstroomen. We zijn niet verder gekomen dan de zware mitrailleur opstelling Zuid van Horstbranden. Het bataljon, waarbij wij waren, lag onder artillerievuur, meestal van duitsche zijde, dat later in den morgen zeer ernstig werd, maar ook van Nederlandsche zijde. De hoofdkracht van het Nederlandsche artillerievuur lag veel verder, nl. op den dijk.
  Het bataljon is in wanorde teruggetrokken. De Lt. van den Heuvel en eenige andere officieren hebben geschreeuwd, dat de soldaten naar voren moesten. Ik ben met eenige soldaten bij den Lt. gebleven. Ik ben hem later kwijtgeraakt. Hij is krijgsgevangen gemaakt. Met drie soldaten ben ik tenslotte terecht gekomen bij de h.post bij paal 27 aan den spoorbaan, later in het Prattenburgsche bosch, waar ik mij gemeld heb bij een Lt.Kol. der Artillerie. Later zijn we op Elst en vervolgens op Wijk bij Duurstede gedirigeerd.

Voorgelezen, volhard en geteekend,

w.g. H.J. Jansen.

Klik hier voor een uitvergroting
Dienstplichtig sergeant H.J. Jansen (2e sectie 1-II-8 R.I.) voor zijn ouderlijk huis te Arnhem (1939-1940)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 794.16 KB)