Verhoor van dienstplichtig soldaat J. Krouwel

Verhoor op Dinsdag 11 Juni 1940
Dpl. sold. J. Krouwel, 2e Sectie 1-II-8 R.I., Tiel
-------------------------------------------

  Wij hebben Zaterdagmiddag in de stelling gezeten en alleen artillerievuur gehad. Dit vuur lag achter ons in de boschrand en wij hebben geen verliezen geleden. Uit den dijk is bij ons niemand gekomen.
  Op bevel van den luitenant v.d. Heuvel zijn we 's Maandags teruggetrokken. Een zekere Van Lent behoorende tot de groep van sergeant Borgedijn (Borgardijn ?), beide thans met groot verlof, heeft gezien, dat de cp. van Lt. Emous en ook van Kapt. v.d. Berg door de Duitschers werd genomen. Deze laatste lag aan de Cuneraweg ongeveer 50 meter terug. Dit was Maandag plm. 6.00. Ik heb gezien dat de soldaten van Lt. Emous zich overgaven.
  Bij één groep is met handgranaten gevochten. We waren toen overal ingesloten. De sergeant Borgedijn heeft ook de vijanden zien naderen. Wij zijn eerst teruggetrokken op de stelling van Kapt. Wiersinga onder hevig vuur van artillerie- en infanteriewapens. Hierdoor leden we enkele verliezen. Deze stelling maakte de indruk overhaast te zijn verlaten. We zijn terecht gekomen bij 24 of 29 R.I., waarmee we ten aanval getrokken zijn. Deze aanval verliep in een warboel. Ik ben bij een mitrailleurcompagnie vermoedelijk van 29 R.I. terechtgekomen.
  Met een man of 20 zijn we op Amerongen teruggetrokken. Ik had nog wapens en munitie. Duitschers heb ik eigenlijk niet gezien. Ik heb de witte vlag op de stelling aan de dijk zien staan, maar weet niet meer of het Zondag of Maandag was.
  De Majoor Jacometti is bij de 3e compagnie gesneuveld toen hij aan het hoofd van een man of 20 is aangevallen. Daar was een zekere Bult bij. Dit heb ik gehoord.

Voorgelezen, volhard en geteekend,

w.g. I. Krouwel.

(Niet te verwarren met D. Krouwel
van M.C.-I-8 R.I. die vermist is
en waarschijnlijk gesneuveld)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 528.56 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 570.33 KB)