Verhoor van kapitein G. Cornelissen

Verhoor op 12 Juli 1940 van Kapitein G. Cornelissen
van M.C.-III-8 R.I. Hoofd eener school,
Gymnasiumstraat 40 - Huizum bij Leeuwarden
--------------------------------

  Oorspronkelijk had ik alle zware mitrailleurs in voorste lijn willen opstellen. Doch dit is afgekeurd en is de eerste sectie geplaatst bij den Dooven met 1 stuk aan de Rijn (Lt. Poortman),
  - tweede sectie bij den Afweg (vdg. Tack)
  - derde sectie bij Annahoeve (Lt. Terhorst)
  - vierde sectie aan den Haarweg bij Kersbergen (sergeant Kreijen).
  Ik vond deze opstelling verkeerd, later zijn ze verplaatst:
  - drie stuks ten noorden van den Haarweg bij den proeftuin (sergeant Kreijen)
  - drie stuks op den rechter vleugel, 1 a/d Rijn, 1 achter Nude-oord, 1 rechts achterwaarts (Lt. Poortman)
  - drie stuks aan den Afweg (vdg. Tack)
  - drie stuks aan Annahoeve (Lt. Terhorst) Cp. achter Annahoeve.
  Ik zal U nog een afdruk zenden van mijn verslag.
  Zoolang als ik bericht heb gehad, heeft de vdg. Tack zich behoorlijk geweerd: ik weet echter weinig van hem af.
  Omstreeks 16.00 uur zijn wij gevangen genomen: wij hebben geschoten zoolang wij konden. Maar het voorterrein was niet kaal genoeg.
  De eerste opstellingen van den Kapitein Zwarts hebben zich reeds om 10.30 uur overgegeven, ik meen de Lt. Garssen: de Lt. Kranenburg heeft mij dit gemeld. Hij kon Kapitein Zwarts niet meer bereiken, maar hij heeft mijn vierde sectie nog persoonlijk naar links laten stelling nemen.
  Mijn indruk is geweest dat de Duitschers het eerst op den rechtervleugel hebben geprobeerd en toen dat niet ging, zijn ze naar links gegaan. Wij hebben niet voldoenden steun gehad van de artillerie, hoewel die steun wel was aangevraagd. Zaterdagmiddag heb ik persoonlijk Duitsche artillerie-uitkijkers gezien in de R.K. Kerk te Wageningen en daarop vuur aangevraagd. Ik had een onderofficier-inlichter van de artillerie bij mij. Zijn naam ken ik niet.
  De sergeant Kreijen heeft nog een tijd de stukken op de borstwering geplaatst en later in de sloten om naar links te vuren. De Luit. Terhorst heeft zich pas om plm. 16.00 uur overgegeven.
  In Wageningen krioelde het van Duitschers, langs de Haarweg zat minstens een bataljon. De officieren hadden gedrukte kaarten met alle opstellingen erop.

Voorgelezen, volhard en geteekend,
w.g. G. Cornelissen.


------------

  Aldus in onze tegenwoordigheid verklaard, goedgekeurd, geteekend, te Arnhem, 12 Juli 1940.

De Kolonel
w.g. D.M. Lucardie.
         De Reserve-Kapitein
w.g. Mr. J.L. Hamming.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 658.29 KB)