Verhoor van sergeant-capitulant J.K. Rijnbeek

Verhoor op 5 Juli 1940 van Sergeant J.K. Rijnbeek. (Capitulant) 1-I-8 R.I. woonachtig te Nieuw Vennep.
---------------------------------

  Ik ben sergeant-toegevoegd geweest bij den Kapitein van Rangelrooij. De verbindingen waren verbroken en de dpl. Jansen (?) van de verbindingsafdeeling (Vbd.A.) is gesneuveld, toen hij ze in orde moest maken.
  De Kapitein is teruggegaan op de 4e Sectie en ik moest met 2 man in de commandopost blijven, maar dat was mijns inziens doelloos.
  Toen is vóór ons de tweede sectie overgegeven: ik zag den Commandant met de handen omhoog staan. Ik heb de soldaten teruggezonden om dit aan den Kapitein te melden. Hoe laat dit was, weet ik niet. Ik heb nog met den karabijn op de duitschers gevuurd, die bij de 2e Sectie waren en ben toen teruggegaan naar de 4e Sectie. Toen gaf de Kapitein bevel terug te gaan op den stoplijn met de heele 4e Sectie. Ik ben toen meegegaan en toen is de Kapitein weer naar voren gegaan, alleen.
  Ik ben achter hem gegaan tot bij de commandopost, maar kon hem niet vinden. Omdat ik in contact kwam met duitschers, ben ik weergekeerd naar de stoplijn, maar vond daar mijn Compagnie niet meer. Ik heb toen alleen een tijdje beneden gelegen, want ik kon niet naar boven komen.
  Langs de Grift ben ik toen, langs de stelling van Luitenant v.d. Grijp, gekomen tot aan de steenfabriek.
  Er waren toen een aantal soldaten bij me, waaronder 2 van onze Compagnie (de vrijwillige tamboer De Boer A. en de soldaat Driever van de Vbd.A.).
  De Luitenant v.d. Grijp heeft me gevraagd, waar ik heen ging, waarop ik zeide, dat de 1e Sectie gevallen was en de 2e Sectie zich overgegeven had, maar toen ben ik door geloopen naar de steenfabriek. Er was niet één man van de eerste Sectie bij me.

Voorgelezen, volhard en geteekend,

w.g. J.K. Rijnbeek.

---------------------------------

Aldus in onze tegenwoordigheid verklaard, goedgekeurd geteekend,
te Arnhem, den 5 Juli 1940.

De Kolonel,
w.g. D.M. Lucardie.

De Majoor,
w.g. F.A.J. de Klerck.

De res.-Kapitein,
w.g. Mr. J.L. Hamming.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 547.36 KB)