Verklaring omtrent door den Overste Hennink betoonde dapperheid

V E R K L A R I N G

omtrent door den overste Hennink van 8 R.I. betoonde dapperheid.

De dienstplichtige Veltman N. van 1-I-24 R.I. verklaart dat overste Hennink zeer dapper was.

De dienstplichtige Frentz C.L. van res. compagnie pag. 8 R.I. verklaart, dat de overste Hennink zeer dapper was en steeds temidden der soldaten was.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 280.78 KB)