Verklaring van beroeps-sergeant G.J.P. Duringhof

Verklaring van den Beroeps-sergeant G.J.P. DURINGHOF, 2-II-19 R.I., afgelegd
in de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 17 Februari 1947.
-----------------------------

  Ik was sergeant-toegevoegd van den Reserve 1e Luitenant VAN DER LEEUW. Luitenant VAN DER LEEUW was waarnemend Compagniescommandant.
  Wij lagen achter de spoorlijn, Zuid van het viaduct (opmerking kantlijn: "Poort").
  Ik geloof, dat de hoofdoorzaak van het terugtrekken was het bombardement van plm. 6 vliegtuigen, welke uit de richting Arnhem kwamen.
  Door het bombardement waren de meeste menschen uit het lood geslagen, zoodat wij door overmacht moesten terugtrekken. Luitenant VAN DER LEEUW zag geen kans het klaar te spelen om de menschen weer in de stelling te brengen.
  Wij zijn teruggegaan tot ongeveer Hotel "De Koerheuvel".
  Hier is het zaakje wat uit elkaar geloopen.
  Luitenant VAN DER LEEUW en ik zijn vervolgens met plm. 12 man teruggegaan naar de stelling, welke wij oorspronkelijk hadden betrokken. Tusschen het terugtrekken en het weder-innemen van onze opstelling had een tijdduur gelegen van ongeveer 5 à 6 minuten.
  Hierna hebben wij in onze stelling werkelijk aan den oorlog deelgenomen. Wij hebben 20 - 30 minuten vuur afgegeven.
  Ik heb achter een lichten mitrailleur plaats genomen en Luitenant VAN DER LEEUW achter een zwaren mitrailleur, welke beide boven op de stelling stonden, omdat wij daar een beter schootsveld hadden.
  Wij hebben gevuurd op den vijand, die in aantocht was. Ik heb niet kunnen constateeren, of er slachtoffers waren.
  Wij zijn teruggegaan, omdat de woningen op de hoogte van het Hotel "De Koerheuvel" in brand stonden. Alles achter ons stond in brand. (Of dit de juiste reden is, is mij onbekend).
  Ik ben met Luitenant VAN DER LEEUW teruggegaan naar Amerongen, de manschappen zijn vermoedelijk mee teruggegaan. Den lichten mitrailleur heb ik medegenomen.
  Ik heb achter den lichten mitrailleur plaats genomen, omdat er vermoedelijk geen mitrailleurschutter aanwezig was.
  Er zijn bij ons ook nog vreemde onderdeelen in de stelling geweest.
  Luitenant SUILEN heb ik niet medegemaakt; OOSTERWECHEL ken ik niet; STRUIS ken ik niet; MEYERING ken ik niet.

's-Gravenhage, 17 Februari 1947.

(get.) G.J.P. Duringhof.

Opgenomen: K.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 540.95 KB)