Verklaring van dienstplichtig korporaal W.K. Lohrmann

Verklaring van den dpl. Korporaal W.K. LOHRMANN van 2-II-19 R.I., afgelegd in de
vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 17 Februari 1947.
-----------------------------

  Ik was bij de sectie van den sergeant KOLDEWIJN. De Luitenant SUILEN ken ik wel, maar heb hem niet zien optreden tijdens den oorlog. Ik heb meer te maken gehad met den Luitenant VAN DER LEEUW. Wij lagen bij de spoorlijn.
  De Korporaal OOSTERWECHEL heeft op het laatste moment een zwaren mitrailleur bediend, die aanvankelijk achter ons lag en later voor onze stelling werd geplaatst, teneinde het schootsveld te verbeteren. De heele sectie zware mitrailleurs was toen al verdwenen. Ik herinner me nu, dat er eerst een soldaat achter den mitrailleur heeft gezeten, die zich uit de loopgraaf had verwijderd om de doelen aan te wijzen. De mitrailleur stond tusschen hakhout in. Ik zat op een afstand van 50 à 75 meter er vandaan. De soldaat, die OOSTERWECHEL aanwijzingen gaf, werd getroffen. Dat heb ik gezien. Tijdens den normalen diensttijd was OOSTERWECHEL nogal zenuwachtig, daarom viel het mij zoo van hem op, dat hij dit deed.
  De Luitenant VAN DER LEEUW heeft zich gedragen, zoals dit in tijd van oorlog behoort te geschieden. Het is mij niet bekend, dat hij de stelling heeft verlaten. De sergeant KOLDEWIJN zei op een gegeven moment, dat het onhoudbaar was, en heb ik met SMIT zooveel mogelijk munitie op de wagen geladen. Wij zijn daarop teruggetrokken tot Elst, alwaar wij nog korten tijd in stelling zijn gegaan om de aftocht van onze troepen te dekken.
  Op Fort Honswijk zijn wij te 18.00 uur in de stellingen gegaan. Wij wisten toen nog niets af van de capitulatie. Ik ben steeds onder den sergeant KOLDEWIJN geweest.

's-Gravenhage, 17 Februari 1947.

(get.) W.K. Lohrmann.

Opgenomen: FMV.
Typ.: K.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 464.92 KB)