Verklaring van cornet A. Posthuma

Cornet Posthuma, A. van 2 A.M.C., verklaart bij zijn verschijning voor
de Commissie Militaire Onderscheidingen, op 10 April 1947:
--------------------------------

  Ik was commandant van de 5e en 6e L.M. (Licht Meet) post in Leersum.
  Cornet Kamerbeek kweet zich niet behoorlijk van zijn taak en heb ik het commando overgenomen.
  Toen ik in de commandopost was bij Kapitein Ten Sijthoff in Amerongen kwam er een motorordonnans (naam onbekend) van de Koerheuvel terug en vertelde dat de post door Duitschers in Nederlandsche uniformen was bezet. Hierna heb ik Cornet Kamerbeek wakker gemaakt, die lag te slapen, maar deze gaf geen antwoord. Hierop ben ik naar beneden geloopen en ben met motorordonnans De Vries meegegaan vanuit de commandopost in Amerongen naar de Koerheuvel.
  Bij de Koerheuvel gekomen was de bezetting verdwenen, alleen soldaat Meertens was daar nog aanwezig.
  Hierna kwam Kapitein Froonhoff, met een pistool in de hand, Kapitein Ten Sijthoff, Wachtmeester Romijn en nog eenige soldaten in een auto aan waarna ik naar buiten kwam en hen vertelde dat er niets aan de hand was. Hierna gingen zij weer terug.
  Ik ben in de uitkijkpost gebleven bij Wachtmeester De Vos. Er was geen telefonische verbinding meer. Door middel van de Rijkstelefoon hebben wij nog getracht verbinding te krijgen, doch dit gelukte niet. Alleen kregen wij op een gegeven moment verbinding met het Gemeentehuis in Rhenen waar wij in het Duitsch antwoord kregen.
  In overleg met Majoor van Apeldoorn van de infanterie, die de reserve stelling daar bezet hield, zijn wij terug getrokken.
  Onderweg hebben wij nog een auto gecharterd. Op een kruispunt gekomen hield ons een ritmeester tegen. Na het zien van het schriftelijk bevel, dat ik bij mij had van Kapitein Ten Sijthoff, liet hij ons door en zijn wij doorgereden naar de commandopost in Amerongen. Korten tijd daarna van daaruit verder teruggetrokken op Vleuten.

's-Gravenhage, 10 April 1947.

(get.) A. Posthuma.

Opgem. J.v.d.B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 668.94 KB)