Verklaring van dienstplichtig korporaal H.C. Schol

Verklaring van den dienstplichtig korporaal H.C. Schol van M.C.-II-11 R.I. afgelegd in de
Vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 3 Juli 1947.
-----------------------------------

  Mijn Sectiecommandant was de Luitenant Hulshoff Pol. Dr. Behr ken ik wel.
  Wij moesten terugtrekken, wij kwamen bij een kruispunt en daar heeft Dr. Behr zich bij ons gevoegd. Waar hij vandaan kwam, weet ik niet. Het was in het schemerdonker van den avond van 13 Mei. Wij zijn in woningen gebleven aan den kant van den weg tot 3 uur. Om 5 uur zijn wij weer teruggetrokken. Nadat wij 10 minuten geloopen hadden, kwamen wij bij een cantine. Wij hadden een paar dagen niet gegeten. Iemand van ons heeft de cantine opengemaakt en wat er aan eten en drinken was, hebben wij onder elkaar verdeeld. Wij waren daar met 60 man. Voor de cantine werd geschoten. Wij zochten dekking achter de cantine, doch hier werd eveneens geschoten. Ik hoorde Dr. Behr achter mij kreunen en toen ik omkeek, zag ik hem omvallen. Dr. Behr bemoeide zich niet met ons. Daar heb ik tenminste niets van gemerkt.
  Voordat Dr. Behr sneuvelde, ben ik met mijn zware mitrailleur 500 meter naar achteren geweest en mogelijk heeft de Dr. in dien tijd iets voor de menschen gedaan.
  Toen ik terugkwam lagen allen verzameld in het eikenhakhout.
  Ik heb den Dr. steeds alleen gezien zonder ziekendragers.
  Waalboer is ook het laatste moment nog even bij den Dr. geweest. Wij zijn steeds samen geweest, behalve bij het terugtrekken. Dr. Behr en Waalboer hebben naast elkaar gelegen op het kruispunt, toen ik er niet was.

's-Gravenhage, 3 Juli 1947.

(get.) H.C. Schol.

Opgenomen: FMV.
Typ.: K.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.51 MB)