Verklaring van dienstplichtig sergeant C. Koenen

Afschrift.

Verklaring van dienstplichtig sergeant C. Koenen van de 10e Batterij Lu.A.,
afgelegd in de vergadering Militaire Onderscheidingen op 29 Mei 1947.

--------------------

    Ik was stuks Commandant van het 3e stuk.
    In de 2e stelling ben ik onder vijandelijk artillerievuur geweest. Doden zijn er niet gevallen. Zondagmorgen hadden wij wel een gewonde: Korporaal Beurs. Hij kreeg een scherf in zijn enkel. Alle stukken zijn intact gebleven. Onder vijandelijk vuur is de batterij uit de stelling gehaald. Dat ging stuk voor stuk. Eerst zijn de kabels opgerold. Toen het erger werd, zijn wij in de loopgraven gegaan, achter ons in het bos. Dit geschiedde onder commando van Adjudant Bosch. Hij heeft flink van de toren geblazen want wij hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Wij waren bang voor de scherven. Enkele jongens bleven in de loopgraven zitten (75 Meter achter de stelling). De Adjudant Bosch is naar hen toegelopen en heeft hen onder krasse bewoordingen er uit gehaald.
    Volgens mij was er wel moed voor nodig om onder vuur de batterij uit de stelling te halen.
    Kort geleden vroeg de Adjudant Bosch mij welke onderofficieren bij de batterij waren geweest en dat heb ik hem gezegd. Hij heeft niet gezegd, als je bij de Commissie komt denk dan ook aan mij, of iets dergelijks.

's-Gravenhage, 29 Mei 1947.

w.g. C. Koenen.

Opgem.: F.M.V.
Type: J. v.d. B.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van P.A. van den Broek.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 352.79 KB)