Verklaring van dienstplichtig sergeant H. Kramers

Verklaring van den dienstplichtig sergeant H. Kramers van 2e sectie 3-II-8 R.I. afgelegd in de
vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 30 December 1946.
------------

  Ik was Groepscommandant van de sectie van Luitenant Rentjes.
  Er werden twee secties verzameld onder commando van Vaandrig Elzas. Ik heb opdracht gekregen na het verzamelen na te gaan of er nog menschen achtergebleven waren in de schuilplaatsen. Er was echter niemand achtergebleven. Na mijn onderzoek heb ik mij direct bij de Sectie gevoegd, die in de buurt lag van den cp. van den Kapitein Hakkert. De sectie lag in de uitgangsstelling.
  Majoor Jacometti heeft vervolgens bevel gegeven om voorwaarts te gaan. Ik ben steeds vrijwillig in de buurt van Kapitein Hakkert gebleven. Wij zijn vervolgens op marsch gegaan. Wij ontvingen steeds van alle kanten vuur.
  Het terrein was mij niet bekend, omdat ik steeds fourier geweest ben. Ik was pas een week bij den troep. Wij zijn door onze eigen prikkeldraadversperring heengegaan (o.a. een Friesche ruiter opgeruimd). Wij zaten een heel stuk in het voorterrein. Wij zijn opgerukt tot aan het punt, waar nu het Militaire Kerkhof is. Op die plaats kregen wij voor het eerst werkelijk contact met den vijand, aangezien er uit de boomen gevuurd werd.
  Wij hadden met zijn drieën dekking gezocht in het terrein (glooiing). Ik was met sergeant Hulscher en nog een mij onbekende soldaat. Na eenigen tijd werd sergeant Hulscher door het oor geschoten.
  De afstand tusschen ons en de vijand in de boomen bedroeg ongeveer 50 meter.
  Wij hebben den vijand nog onder vuur genomen met een lichten mitrailleur, die vlak bij ons in de buurt stond. De schutter ken ik niet, deze was van een andere Sectie.
  Of er veel Duitschers in de boomen zaten, heb ik niet waargenomen aangezien wij van alle kanten onder vuur lagen.
  Op een gegeven moment werd Majoor Jacometti doodelijk getroffen; Kapitein Hakkert heeft toen het bevel overgenomen.
  Sergeant Hulscher heeft ons verzocht hem niet in de steek te laten en hem uit de vuurlinie te brengen, hetgeen gedaan is door mij en een mij onbekende soldaat, vermoedelijk een hulpkok van de 3e Sectie Wij hebben hem voor een groot gedeelte kruipend achteruitgetrokken aan een been en hem op een veilige plaats gebracht.
  Toen wij weer in de richting van de Sectie wilden gaan, zagen wij de rest onze kant uitkomen. Wij hebben ons hier weer bij aangesloten.
  Wij hebben dekking gezocht in de vooruitgeschoven sectiepost van een andere Compagnie, welke geen verbindingen had met andere stellingen en waar wij weer deelgenomen hebben aan het gevecht. Vaandrig Elzas had het commando over een gedeelte van een groep, waar ik mij ook bij bevond.
  Vaandrig Elzas maakte op mij een flinken indruk. Een gedeelte van de troep bevond zich in een overdekt gedeelte van de loopgraaf. Toen bij het invallen der duisternis de Vaandrig de opdracht gaf een gedeelte van de open loopgraaf te bezetten tegen mogelijke overvallen en toen na deze opdracht eenige aarzeling ontstond onder de soldaten heeft hij de manschappen met het pistool in de hand gedwongen op hun post te gaan.
  Kapitein Hakkert heeft het commando overgenomen, nadat Majoor Jacometti gesneuveld was; er is toen van hem leiding uitgegaan.
  De namen van de soldaten die U mij noemt, zijn mij wel bekend, maar hun gedragingen niet.

's-Gravenhage, 30 December 1946.
H. Kramers.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.79 MB)