Verklaring van dienstplichtig soldaat J.C. Mahler

Verklaring afgelegd door J.C. Mahler, dpl. sold. van 3-II-8 R.I. in de vergadering
van de Commissie Militaire Onderscheidingen op 30 December 1946.
-------------------------------------------

  Mijn C.C. was Kapt. Hakkert, mijn sectiecommandant de vaandrig Elzas en mijn groepscommandant de sergeant Hulscher.
  Op 12 Mei kwam den Majoor Jacometti ons uit de stelling halen voor een aanval op de Duitschers. Wij kwamen achter het Dierenpark. Daar hing een rookgordijn. De Majoor gaf opdracht 'attaqueeren'. Hij zelf ging mee vooruit. Daarna gaf hij het bevel 'dekken' en bleef daarbij zelf op één knie zitten. Toen viel hij voorover en heb ik niets meer van hem gehoord.
  Ik schoot op de Duitschers voorzover ik ze kon zien. Ik lag vlakbij een ingegraven Duitscher die achter den weg achter het kerkhof lag. Ik weet niet hoeveel patronen ik heb verschoten. Sergeant Hulscher lag naast mij. We werden ongeveer gelijktijdig gewond. Ik kreeg een schot door de borst en twee door de arm.
  We hebben van den sergeant niet veel bevelen gehad. De Kapitein nam de bevelen van den Majoor over. Later gaf de vaandrig het bevel tot terugtrekken. Daarna ben ik bewusteloos geraakt. Ik heb daar gelegen van 's middags den 12den Mei tot in den middag van den 14den Mei. Het was of ik droomde, telkens raakte ik weg en kwam ik weer bij. Sergeant Hulscher is nog mee teruggetrokken. Zij dachten zeker dat ik dood was.
  In den middag van den 14den Mei kwamen eenige Duitschers takken voor camouflage afhakken van de struik waaronder ik lag. Ik zag ze een kanon daar neerzetten. Ik stak een hand op; een Duitscher kwam met een karabijn op mij gericht naar mij toe en liet deze zakken toen hij zag dat ik gewond was. Twee Duitschers van den artillerie hebben mij tusschen hen ingenomen naar de Nude waar ik verbonden werd. Daar was ook een Hollandsche dokter. Daarna ben ik naar het Elisabeths Gasthuis gebracht met een Duitsche auto en aldaar geopereerd in mijn arm door een Duitschen arts. Ik ben er goed verpleegd en lag daar met nog 3 andere Hollanders op een kamer.
  De vaandrig was steeds heel rustig.
  Sergeant Hulscher heeft zijn best gedaan en ook steeds geschoten.

's-Gravenhage, 30 December 1946.
J.C. Mahler.

Aanvulling
  De beide Duitschers hebben mij gebracht naar een verzamelplaats en vandaar heeft de dienstplichtige Schlachter (van mijn compagnie), die inmiddels krijgsgevangen was gemaakt, mij verder gebracht naar de Nude. Schlachter werkte vóór de mobilisatie in Duitsland.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.85 MB)