Verklaring van dienstplichtig sergeant H. van Heerde

Dienstplichtig Sergeant H. van Heerde, Staf II-19 R.I., verklaart bij zijn
verschijning voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, op 20 Februari 1947:

--------------------

Klik hier voor een uitvergroting
Dienstplichtig Sergeant H. van Heerde (Staf II-19 R.I.)
  Ik was toegevoegd Sergeant bij de Staf II-19 R.I. Ik zat bij de commandopost in Rhenen waar ik het commando had over de commando-groep. Mijn commandant was Majoor van Apeldoorn. Er waren plm. 5 ordonnansen.

  Bij de aanval op Zaterdagavond ben ik met mijn commando groep gebleven tot voorbij Ouwehand's Dierenpark, achter de stoplijn. Luitenant van Capelle is toen met Majoor van Apeldoorn verder gegaan tot aan de voet van de Grebbeberg, daarna teruggekeerd.

  Maandagmiddag plm. 12 uur toen wij in de commandopost zaten in Rhenen kwam een Officier met het bericht dat de Divisiepost verlaten was. Dit heeft op ons allemaal een deprimerende indruk gemaakt.

  Er waren ontzettend veel menschen in onze commandopost, af en toe plm. 30 personen.

  Maandagmiddag plm. 2 uur liep alles terug. Ik weet niet of hiervoor bevel gegeven was. Wij trokken terug op Elst.

  Betreffende Majoor van Apeldoorn: zijn houding is uitstekend geweest. Hij was rustig en kalm in zijn optreden.

  Betreffende Sergeant capitulant Knol: Heeft gevaarlijke opdrachten uitgevoerd. Ik kan me nog herinneren dat de Majoor bij ons kwam en zei dat er berichten moesten worden overgebracht naar Majoor van der Ploeg op de Grebbeberg. Wij hadden geen van allen trek, wij aarzelden omdat het een gevaarlijke opdracht was. Toen zei Knol: "ik zal het wel doen".
  Later heb ik nog gehoord dat hij ook een opdracht heeft uitgevoerd dat door een officier moest worden gedaan, er was echter geen officier voor te vinden.
  Ook heb ik gehoord dat hij munitie heeft overgebracht.

  Betreffende Soldaat Krooshof: het voornaamste is dat hij alleen munitie heeft opgehaald en vervoerd.

  Betreffende Sergeant capitulant Wunderink: heeft ook verschillende gevaarlijke opdrachten uitgevoerd.

's-Gravenhage, 20 Februari 1947.

(get.) H. van Heerde.

Opgem.: J. v.d. B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 559.70 KB)