Verklaring van dienstplichtig sergeant L. Meijerink

Dpl.Sergeant L. Meijerink, 3e Sectie 1-III-8 R.I.
Kant.bediende - Tweede Bothofdwarsstraat 18 Enschede.

  We hebben zaterdag standgehouden tot 17.30 uur. Toen we in den rug werden aangevallen hebben we met handgranaten naar de Duitschers gegooid en toen werd onze stelling bestormd van alle kanten door plm. 50 stoottroepmanschappen. Wij waren met 12 man. Enkele kwamen binnen en gelastten ons eruit te gaan. Migchelbrink kwam achteraan. Toen hij de stelling verliet schoot hij nog een Duitscher neer en werd toen ook neergeschoten. Toen werden we achter de stelling in linie opgesteld en meenden we, dat we gemitrailleerd zouden worden. Een officier heeft dat verhinderd. We werden in linie vooruitgedreven naar den Grebbeberg met de Duitschers erachter. Zoo werden de stellingen doorzocht (nl. de oude stelling van de 2e sectie en de mitr. van M.C. en de commandoposten van den C.C. en van den B.C.). Toen kwamen we op een scheiding tusschen bedekt en onbedekt terrein waar de Duitsche stoottroepen waren opgesteld. Daar moesten wij onze namen opgeven, de jassen uittrekken en langs den afweg zijn we naar den Vredeweg gevoerd. Zoo zijn wij afgevoerd naar Wageningen. Daar was een mijnenveld. De stoottroepman die ons begeleidde liep met een magneet te zoeken. We werden vooruitgestuurd op den weg, waar een plank lag over een greppel en waar men mijnen vermoedde.
  Een Duitsche post vlak bij Wageningen belette, dat de stormman ons door de brandende Hoofdstraat liet loopen. Toen zijn weg rechtsaf buiten om Wageningen naar den Wageningscheberg getrokken waar we in het Duitsche Regimentsbureau den nacht doorbrachten.
  Tot we ons overgaven was niemand dood of gewond. Migchelbrink was een flinke man. Naast ons verscheen plm. 13.00 uur de witte vlag. M. is daarheen gegaan en heeft de witte vlag meegenomen, maar constateerde dat de stelling reeds leeg was. De vlag was een afgescheurde witte lap aan een lat.

Voorgelezen, volhard en geteekend.

(get.) L. Meijerink.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 587.86 KB)