Verklaring van dienstplichtig soldaat J.A. Brinks

afschrift.

Verklaring van J.A. Brinks.

8e Compagnie Pag.

Staf 8 R.I.

  Doordat de Bataljons-Commandant, de Kapitein v.d. Berg en de Kapitein Bor niet zijn teruggetrokken en tot de laatste minuut hebben gestreden, hebben wij allen in dezen commandopost het leven behouden, want zij zaten hier 2e Pinksterdag des avonds om 7.00 uur nog, doch toen waren de Duitsche troepen reeds rond om ons heen, zoodat hier niets anders op zat dan overgeven.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 711.88 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 811.65 KB)