Verslag van sergeant-majoor-instructeur A.P. Ligthart

8e Compagnie Pag.
2e Sectie.

  S.m.i. Ligthart commandant.
  1 stuk Oost kazemat (Grebbe) - Sergeant van Drumpt.
  1 stuk West kazemat (Grebbesluis) - Sergeant Geels.
  1 stuk Voetbalveld - Sergeant Peelen.
  Zaterdag veel steun eigen artillerievuur.
  Geen telefoonverbinding met commandant.
  Munitievoorraad 12 brisantgranaten (bg) en 90 brisantpantsergranaten (bpg); de laatste nog aangevuld. Troepen voor ons zoo goed mogelijk stand gehouden.
  Zondagmorgen op verzoek Commandant Hoornwerk Zuid voor het eerst op een huis gevuurd.
  Zaterdag gevuurd op parachutisten, op een Duitse pag.
  Beide nachten met 2 man op de brug, die slecht gesprongen was. Zondagmorgen 1/2 sectie terug uit hoornwerk (was geen munitie). Teruggezonden.
  Op Grebbedijk geen doel, weinig geschoten.
  Artillerievuur heviger, geen eigen artillerievuur, geen steun gevraagd.
  14.00 uur. Beschoeing West kazemat in brand, ook de meest W. (Westelijke?) van Sergeant Peelen.
  Midden stuk door zand onbruikbaar, nieuw stuk gevraagd en gekregen maar niet meer gebruikt, omdat Duitschers aan de overzijde Grift. Met karabijnen uit de kazemat zoo lang mogelijk stand gehouden.
  Bezetting midden stuk gevangen. De Duitschers zijn van achter bij de kazemat gekomen. Er zat daar toen niemand meer.
  Alle munitie (karabijn en pistool) is opgeschoten.
  De s.m.i. is teruggegaan naar 1-I, maar kon zijn menschen niet meer meekrijgen. Heeft witte vlaggen op de stellingen voor hem zien staan en eigen troepen zijn teruggegaan.
  Wist niet, dat teruggaan verboden was, maar heeft z.i. volle plicht gedaan.
  Heeft met sergeant van Drumpt, die reeds eerder terug was, en een stuk pag. stelling genomen op rechter vleugel van 1-I en Grebbesluis - brug - onder vuur genomen totdat ze vanaf den Grebbeberg werden beschoten (Zondagavond). In den nacht teruggegaan langs kalkfabriek en achter spoorbaan terecht gekomen.
  Sergeant van Drumpt heeft 3 pantserwagens (paw) en 2 vrachtwagens met zijn stuk in elkaar geschoten. Heeft 96 bpg en 16 bg gehad en had nog 5 bpg over.
  Veel huizen stuk geschoten om schootsveld te krijgen.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.55 MB)