Verklaring van dienstplichtig soldaat J.G.A. Klösters

Verklaring afgelegd door den dienstplichtig soldaat J.G.A. Klösters van 1-11 G.B.
in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen op 28 October 1946.
--------------------

    Ik was in de Meidagen van 1940 ordonnans van sergeant TILDERS. Ik bracht berichten over van sergeant TILDERS naar Kapitein BOERS bij de brug te Neerbosch. Ik heb in opdracht van sergeant TILDERS 2-maal deel uitgemaakt van een patrouille over den kanaaldijk in de richting Hatert. Hierbij ontvingen we vuur. Commandant was Korporaal JANSEN.
    In Rhenen heb ik onder sergeant TILDERS gevochten Oost van de spoorbaan. Ik was toen geen ordonnans. Daarbij ben ik door een scherf aan mijn voet gewond. Ik schoot met de karabijn en een lichte mitrailleur. Met sergeant TILDERS ben ik geweest tot ongeveer 100 Meter voor de groote spoorbrug te Rhenen. We kwamen uit de richting Rhenen en zijn onder een tunnel door gegaan. De Duitschers zaten op de spoorbrug en namen ons onder vuur, tengevolge waarvan wij moesten terugtrekken.
    De Kapitein BOERS heeft zijn Compagnie verzameld, daarmee nog geëxerceerd, en is daarop teruggetrokken naar Elst.
    Korporaal JANSEN was een flink militair, die ons steeds aanmoedigde.

's-Gravenhage, 28 October 1946.
(get.) J.G.A. Klösters.

Opgenomen: M.
typ.GTh.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van C. Goulooze.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 449.37 KB)