Verklaring van sergeant capitulant H.J. Baring

Sergeant capitulant Baring, H.J., verklaart op 28 October 1946 voor de
Commissie Militaire Onderscheidingen, bij zijn verschijning:
--------------------

    Wij lagen aanvankelijk in Neerbosch, ik zat bij de 4e Sectie en was Groepscommandant bij de 1e groep. Wij moesten vooruit door brandend Rhenen heen naar de Spoorbaan. Wij kregen van de overzijde artillerievuur en zwaar mitrailleurvuur. Ik kwam bij de toren in Rhenen, vandaar kwamen verschillende kogels, ik zag niets, ik gaf eerst even mitrailleurvuur, daarna langs de Uiterwaarden heen gegaan naar de Spoordijk. Ik kwam aan de spoordijk voor de spoorbaan. Wij kregen vuur van de Spoorbaan, in het midden van de weg die gaat naar de grote autoweg. Er kwam bericht dat het station in eigen handen zou zijn. Ik kwam er aan met de 1e groep, de andere groepen waren nog niet te zien, ik zag niets, geen rook of iets dergelijks en kon de plaats van vuren niet bepalen, wij kregen alleen kogels. Ik schreeuwde: "Hollanders, waar zitten jullie?" Als eenig antwoord kwam er mitrailleurvuur. Ik heb van mijn eigen groep een vrijwilliger gevraagd, toen kwam Mulder direct. Hij is met mij meegegaan. Wij sprongen achter de knik vandaan over de spoorwegovergang die onder vuur lag en kwamen wij aan de andere kant van de spoorbaan bij de huizen terecht aan de Oostkant. Na eenige huizen kris-kras te zijn doorgeloopen zagen wij 6 moffen achter een mitrailleur liggen in stelling, die op de toren in Rhenen schoten, die kogels kwamen in de kerk daarna ketsten zij terug zoodoende hadden wij die kogels gekregen. Wij zagen ze in de flank liggen op 30 Meter afstand.
    Wij hadden een stuk of 8 handgranaten bij ons, wij gooiden er 2, zij vielen precies achter die moffen, later heb ik er nog 1 gegooid, toen was de geheele zaak opgeruimd.
    Ik kan me herinneren dat door het vuur van die duitschers de 1e, 2e en 3e groep tegen werd gehouden. Ik hoorde daarna een geritsel op een 10 of 12 Meter afstand en zag een paar S.S.ers gecamoufleerd die op ons schoten. Ik kreeg een schot door mijn arm en Mulder een schampschot. Daar de afstand te klein was voor dekking was de eenigste mogelijkheid om weg te gaan, in ieder geval uit de koers. Wij zijn terug gegaan door de boomversperringen al kruipende, wij waren net aan de overkant van die boomversperringen, toen er een sectie in gesloten verband aankwam over de dijk. Ik gaf als de bliksem het teeken: "Vijand gezien", had ik het niet gedaan was de geheele sectie in de pan gehakt, daar zij dan in het vuur zouden geloopen zijn.
    Ik nam de kortste weg naar de overzijde van de spoorlijn naar Rhenen. De geheele compagnie was hier inmiddels aangekomen, en gaf aan Kapitein Boers verslag uit, en ben ik daar verbonden.
    Bij het terugtrekken door Rhenen, ook mede door granaatvuur, dreigde een overhaaste vlucht, toen heeft Kapitein Boers de geheele compagnie verzameld en gezegd: "compagnie formeren" en hebben wij nog een kort oogenblik exercitie gehad, waarna de compagnie volgens velddienst voorschrift terug trok naar Elst, waar de compagnie met de rest van het bataljon 11 G.B. in stelling trok.
    Het bevel van Kapitein Boers: "compagnie formeren" vond ik erg fijn, daar je hiermede kon zien dat hij de geheele leiding in handen had.

's-GRAVENHAGE, 28 October 1946.

(get.) H.J. Baring.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 909.08 KB)