Verklaring van dienstplichtig soldaat J.H.A. Sanders

Verklaring van dpl. soldaat J.H.A. Sanders van M.C.-III-11 R.I. afgelegd in
de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 10 Maart 1947.
--------------------

  Ik ben lid geweest van het N.S.K.K.

  Ik was bij het 3e stuk No. 1. Sergeant Snijders was mijn Stukscommandant, maar die heb ik tijdens de oorlogsdagen niet gezien. Mijn Sectiecommandant was sergeant-majoor Van Mierlo. De mitrailleur was op de kar. Ik was de voorste mitrailleur. Toen wij het eerste vuur gekregen hebben, zijn wij de andere stukken voorbijgeloopen. Toen wij op de Duitschers schoten, waren wij links van den weg. De Majoor heeft vlak naast mij gelegen. Hij zei: "Zij hebben mij in de hakspier geschoten". Wij waren allemaal schietklaar. Sergeant Sloot zei tegen ons: "Ook vuren". Kronenberg lag rechts van den weg, die lag kort achter mij. Wij zijn niet in dekking geweest, maar hebben direct van de kar gevuurd. Rechts van den weg lag pag.-geschut. Wij waren precies tegenover het pag.-geschut, toen wij begonnen te vuren. Dat was ongeveer een 100 meter voor het huidige kerkhof.

  Reimerink is gewond voor den Majoor. De Majoor raakte gewond, toen hij bij ons kwam. De Majoor heeft niet met mijn mitrailleur gevuurd.

  De dpl. Veenendaal was ook bij ons stuk.

  Op een gegeven moment waren de meeste menschen weg en heb ik de drie stukken gebracht naar de viersprong bij Ouwehands Dierenpark. De Kapitein had hiervoor vrijwilligers gevraagd en heb ik mij gemeld. Dit geschiedde onder vijandelijk mitrailleurvuur.

's-Gravenhage, 10 Maart 1947.

(get.) J.H.A. Sanders.

Opn: FMV.
Typ: Kl.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 530.81 KB)