Verklaring van dienstplichtig soldaat H.J. Reimerink

Verklaring afgelegd door den dpl. soldaat H.J. Reimerink van M.C.-III-11 R.I. in
de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 10 Maart 1947.
--------------------

  Ik was ingedeeld bij den mitrailleur, waarbij Kamp No. 1 was. Ik ben gewond voordat Majoor van der Ploeg gewond werd. Toen ik gewond afgevoerd werd, was Majoor van der Ploeg nog aanwezig. Ik heb gevuurd met den mitrailleur, waarbij ik ingedeeld was; het was - meen ik - het derde stuk. Ik heb Majoor van der Ploeg niet met dezen mitrailleur zien vuren, wel zag ik, dat hij met zijn pistool schoot. Ik heb het vuren met den mitrailleur dus niet van Majoor van der Ploeg overgenomen.

  Mijn mitrailleur stond op de kar rechts van den weg ongeveer 100 meter voorbij een stuk 6 Veld. De Majoor lag links van den weg in een loopgraaf op dezelfde hoogte als ik. Hij gaf tweemaal het bevel te vuren, doch niemand ging aanvankelijk achter het wapen. Daarop ben ik er achter gesprongen. Ik heb, toen ik vuurde, geen anderen mitrailleur voor mij gezien. Mijn mitrailleur was dus vooraan.

  Bij den opmarsch vanuit Rhenen was ik met het stuk vooraan, rechts van den weg. De Majoor liep links van den weg ongeveer op dezelfde hoogte. De trompetter liep vlak achter den Majoor.

's-Gravenhage, 10 Maart 1947.

(get.) H.J. Reimerink.

Opgenomen: M.
Typ.: K.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 481.97 KB)