Verklaring van dienstplichtig soldaat J.H. Ermers

Verklaring afgelegd door den dpl. soldaat J.H. ERMERS van Vbd.A.-2-I-8 R.A.,
in de vergadering van Militaire Onderscheidingen van 13 Maart 1947.

--------------------

  Ik was ingedeeld bij de Verbindings-Afdeeling 2-I-8 R.A. en deed bij de telefoon dienst in den waarnemingspost. Daar zijn wij herhaaldelijk onder granaatvuur geweest, waarbij echter geen gewonden zijn gevallen. De granaten kwamen rondom den waarnemingspost terecht.

  Wij hebben voorts geregeld de verbindingen hersteld. Dit geschiedde op 11, 12 en 13 Mei, doch op beide laatste dagen het meest.

  Ik ben steeds bij den Luitenant GUDE gebleven. Deze was een goed officier, waarvoor ik veel respect had.

  Van den Luitenant VERSTEEGH, de wachtmeesters SMIT en PLIEGER weet ik niets af.

's - Gravenhage, 13 Maart 1947.

J.H. Ermers.

Opgem. M.
Typ. B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 305.09 KB)