Verslag van eerste luitenant P.M.R. Versteegh

Verslag van 10 t/m 13 Mei 1940 door den 1e Luitenant P.M.R. Versteegh.
--------------------

  10 Mei.
  Te 0.30 uur bericht graad van strijdvaardigheid 3. Bevolen werkzaamheden uitgevoerd. Te 3.30 uur melding aan Afdeelingscommandant: Batterij tot vuren gereed. 3.45 uur eerste vijandelijke vliegtuigen vlogen over. 5.00 uur bericht graad van strijdvaardigheid 4. Bij de vuurmonden lagen gereed 8 bgkt. tp. 0, 8 bg.nl. sb. no. 38, 24 bg. (Het is niet meer met zekerheid bekend of dit versneld of vertraagd was; het gereed maken hiervan geschiedde op order van den Afdeelingscommandant).
  Vanaf het aanbreken van den dag tot het invallen der duisternis werd verder gewerkt aan het vrijmaken van het schootsveld, graven van schuilloopgraven, afmaken lignissen bij rechter stuk.

  11 Mei.
  Te 5.45 uur eerste vijandelijk schot in de nabijheid der batterij. In de loop van de morgen werden eenige voorbereide vuren afgegeven; het is niet meer bekend op welke tijd en welke vuren.
  Ca. 14.00 uur rechter stuk uitgevallen wegens ontijdig springen in den loop, tijdens het afgeven der voorbereide vuren.
  Ca. 15.00 vanuit wp. vijandelijke infanterie waargenomen tusschen twee steunpunten onzer gevallen voorposten. Dit gemeld aan Afdeelingscommandant, geen toestemming tot vuuropening verkregen. Hierop gemeld aan Afdeelingscommandant, dat twee stukken vijandelijk geschut vuurden nabij het reeds herhaalde doel. Machtiging tot vuuropening verkregen; 3 voltreffers op genoemde punten waargenomen.
  Kort hierna een stuk vijandelijk geschut waargenomen op Haarweg; machtiging tot vuuropening verkregen, vuur afgegeven; vuur verlegd op onderkomen, waarachter bediening schuilde.
  Eenigen tijd later vijandelijke auto's waargenomen, welke benzine laadden bij een garage aan den Haarweg. Na verkregen machtiging vuur geopend; auto's reden weg. Ur. afgegeven met 2 schoten per stuk op de 3 afstanden; na terugkeer der auto's ur. herhaald met 3 schoten per stuk op den plus-min afstand. Een auto buiten werking gesteld. Munitie aangevuld per auto vanuit de normaalstelling. Een laag afgegeven op rijdende Batterij motorartillerie. Dit vuur onderbroken, wegens afgeven vuur 122.
  Later nog gevuurd op sectie geschut nabij Kruiponder.
  Ca. 20.30 uur bevel tot stellingverandering,
  Ca. 22.30 uur aankomst bespanningen.
  Ca. 23.30 uur afmarsch via Grebbeberg, Veenendaalscheweg naar normaalstelling. Kapot geschoten vuurmond achter moeten laten wegens vastraken in een terreinplooi.

  12 Mei.
  Zoo spoedig mogelijk Batterij tot vuren gereed gemeld. Verbindingen bleken stukgeschoten en niet voor daglicht te repareeren te zijn. Ordonnans uitgezonden naar Afdeelingscommandant, in reserve commandopost om orders te halen.
  Ca. 5.00 uur verbindingen vernieuwd, schootsveld in de reservestelling vrijgemaakt. Eenige voorbereide vuren afgegeven.
  Zicht uit wp. slecht. In den namiddag vuur geopend op sectie vijandelijke artillerie nabij Kruiponder; dit vuur onderbroken op last van den Afdeelingscommandant, daar waarnemer vuurvoorbereidingsstaten naar de reserve stelling moest brengen, waar een Batterij van I-16 R.A. in stelling was gekomen.
  Vuur 164 afgegeven.
  Bij terugkeer waarnemer op wp., vuur 164 wegens misverstand herhaald als vuurstoot 5 minuten.

  13 Mei.
  Te 3.15 uur Batterij opnieuw voorbereid vuur 654 gereedgesteld.
  Te 4.15 uur aanvulling munitie: 600 bg. (vl.?)
  Te 4.30 uur vuur 654 afgegeven.
  Vijandelijk geschut nabij boerderij aan Haarweg, later een enkel stuk geschut in de Nude, weer later aanvallende infanterie nabij Kruiponder onder vuur genomen bij dit laatste vuur een voltreffer waargenomen.
  Te 9.20 uur gemeld aan Afdeelingscommandant, dat infanterie uit loopgraaf vóór de Laarsche Berg vluchtte en met witte zakdoeken zwaaide.
  Te 10.15 uur bericht ontvangen, dat de vijand de Grebbe hernomen zou hebben.
  Te 10.45 uur cavalerie op rijwiel nabij Batterij in stelling gekomen en na eenige schoten van vijandelijke artillerie verdwenen in de richting Veenendaal. Vanaf dit moment veel vluchtende infanterie langs onze stelling.
  Te 11.15 uur neemt sectie zware mitrailleurs op rijwielen stelling in de Batterij stelling. Op melding van eigen infanterie, dat de Koerheuvel door de vijand bezet zou zijn, rechter vuurmond hiertegen in stelling gebracht. Echter geen vijand waargenomen.
  Commandopost door eigen infanterie (hetgeen achteraf bleek) onder vuur genomen; personeel van G.T. dat voor munitieaanvulling in de stelling was, ter beveiliging naar de commandopost aangetrokken, bij welke gelegenheid de Kpl. Unland door een granaatscherf zwaar werd gewond en tijdens het vervoer per munitieauto naar Elst overleed.
  Ca. 11.45 uur Afdeelingscommandant opgebeld en geen gehoor gekregen. Ordonnans en twee telefonisten uitgezonden. Hiervan melding ontvangen, dat geen breuk in de lijn was gevonden en dat de Afdeelingscommandopost verlaten was.
  Ca. 12.00 uur overleg gepleegd met den Kapitein Ballot, die op dat moment net geen verbinding meer had met den Divisie Artillerie Commandant (D.A.C.) en een Kornet had uitgezonden om bericht. Bericht ontvangen, van den Kapitein Ballot, dat bij III-8 R.A. de vuurmonden tijdelijk onschadelijk gemaakt zouden worden en het personeel op de commandopost Afdeelingscommandant teruggetrokken.
  Wp. weer bezet en rechter stuk weer in stelling gebracht.
  Ca. 12.30 uur vuur 124 op eigen gezag afgegeven; telefoonverbinding met wp. door vijandelijk vuur weer verbroken. Waarnemer teruggekeerd in de Batterij.
  Ca. 13.00 uur vuur 113 afgegeven verlegd tot 300 meter voor de Grebbesluis; hierbij 2e stuk uitgevallen door ontijdige springer in den loop.
  Ca. 13.15 uur Batterij gebombardeerd en gemitrailleerd door vijandelijke vliegtuigen.
  Ca. 13.45 uur Batterij verlaten na vernieling der beide resteerende vuurmonden. Gemeld bij de Afdeelingscommandant te Elst.
  Ca. 19.00 uur in opdracht Afdeelingscommandant afgemarcheerd naar Wijk bij Duurstede, alwaar te ca. 22.00 uur wederom gemeld bij Afdeelingscommandant. Hier waren de Batterijen reeds gesplitst in een gedeelte op auto's, een gedeelte op de fiets en een bereden gedeelte.
  Ca. 23.15 uur bereden gedeelte afgemarcheerd, zonder nadere orders te hebben ontvangen via Schalkwijk, Houten naar Utrecht. Aankomst aldaar in de Slijpenstijn-kazerne ca. 8.30 uur, alwaar andere onderdeelen van I-8 R.A. aangetroffen.

De waarnemend Commandant 2-I-8 R.A.
De eerste luitenant,

w.g. P.M.R. Versteegh.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 4.02 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 251.97 KB)