Verklaring van dienstplichtig wachtmeester J.A.P.M. Smith

Dpl. Wachtmeester SMITH, J.A.P.M. van K.P.A.A. (2-I-8 R.A.) verklaart bij zijn
verschijning voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, op 13 Maart 1947:
--------------------

  Ik was ingedeeld bij de commandopost van Kapitein CASPERS in Ouwehand's Dierenpark op de Grebbe. Ik was als waarnemer in de uitkijktoren in Ouwehand's Dierenpark. Wij zaten boven in de uitkijkpost, deze was niet gecamoufleerd. Luitenant GUDE zei: "Wij zullen de uitkijkpost verplaatsen dan zijn wij gedekt voor de waarnemingen uit de lucht", waarop wij van de 3e etage naar de 1e zijn gegaan. Hierna werd het te gevaarlijk waarop wij terug moesten van de verwisselstelling naar de normaalstelling op de Veenendaalscheweg. Hier werd ik in mijn hand gewond, op 11 Mei 1940.
  Wachtmeester PLIEGER die op de 2e waarnemingspost zat ontdekte met zijn bloote oog 1 batterij van de Duitschers die in stelling werd gebracht. Hierop hebben wij gevuurd waarna de bediening vluchtte.

  Wij ontdekten in het voorterrein bij Kruiponder een Duitsche colonne die wilde gaan tanken. Wij hebben hierop gevuurd waardoor 1 wagen buiten gevecht werd gesteld.
  Ook ontvingen wij nog van 1 geweerschutter vuur, doch konden niet ontdekken waar het vandaan kwam.

  Wij lagen onder mitrailleurvuur bij de commandopost van Kapitein CASPERS. Ik heb de plaats opgespoord waar de mitrailleur stond opgesteld, deze bleek van eigen troepen te zijn van de infanterie. Het was hier een erge chaos die op onze commandopost schoot daar zij dachten dat wij Duitschers waren. Hierop ben ik teruggegaan naar de commandopost waar net een Nederlandsche motorrijder passeerde, die van de richting Koerheuvel kwam. Luitenant VERSTEEG gaf juist opdracht vuur uit te brengen op het boschje vanwaar verondersteld werd dat het mitrailleurvuur vandaan kwam. Toen heb ik gezegd: "Stop, want het zijn onze eigen troepen".

  Ik kreeg opdracht van Kapitein CASPERS mij in verbinding te stellen met Kapitein BALLOT, daar de telefonische verbinding verbroken was, om te hooren hoe of de situatie daar was. Toen ik bij Kapitein BALLOT kwam zei deze: "ik heb geen order ontvangen om terug te trekken, dus ik blijf". Daarna ben ik terug gegaan naar Kapitein CASPERS. Hierop ging Kapitein CASPERS naar Kapitein BALLOT. Daarna is Kapitein CASPERS gaan confereeren met Luitenant VERSTEEG en Luitenant GUDE in zijn eigen commandopost. Ik bleef in de commandopost van Kapitein BALLOT. Er kwam van Kapitein CASPERS bevel om terug te trekken. Luitenant VERSTEEG en Luitenant GUDE waren het hiermede niet eens. Ik moest in de commandopost van Kapitein BALLOT blijven om te hooren wat of er voor berichten binnenkwamen. Toen Kapitein BALLOT terugtrok ben ik terug gegaan naar Kapitein CASPERS en deelde hem dit mede, waarop hij ook bevel gaf om terug te trekken en de vuurmonden te vernietigen. De Kapitein was erg nerveus en liep met een getrokken revolver rond. Ik heb nog getracht Luitenant VERSTEEG en Luitenant GUDE over te halen de vuurmonden niet te vernietigen, in de meening dat wij na hergroepeering wel weer in de stelling zouden terugkomen.
  De kanonnen werden vernietigd en trokken wij terug in de richting Elst.

  Betreffende Wachtmeester DEENEN: Hij moest steeds met de manschappen naar buiten om de lijnen te herstellen onder zwaar artillerievuur.

  Betreffende Wachtmeester PLIEGER: Hij was commandant van het rechter stuk die door het schieten onklaar werd gemaakt, waarna hij bij mij kwam als waarnemer. Hij was een pracht van een vent vol enthousiasme en heelemaal niet bang.

's - GRAVENHAGE, 13 Maart 1947.

J.A.P.M. Smith.

Opgem.: J.v.d. B.

Het boekje geschreven door Luitenant GUDE is samengesteld direct na de terugtocht, van alle verzamelde gegevens van de betrokken onderofficieren, onder leiding van Luitenant Gude. De bedoeling lag voor om elk lid van de batterij een blijvende herinnering te geven aan onze strijd op de Grebbeberg.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.08 MB)