Verklaring van dienstplichtig soldaat-telefonist H. Smit

Verklaring van den dpl. telefonist H. SMIT van 2-I-8 R.A., afgelegd in de
vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 13 Maart 1947.
--------------------

  Kapitein CASPERS was mijn Batterij-Commandant.

  Na den alarmtoestand kwamen wij in de stellingen. Ik was bij de Verbindings-Afdeeling (Vbd.A.). De verbindingen waren vrij gauw stuk en na reparatie telkens weer stuk.

  Soms moesten wij dekken voor vijandelijk vuur. Dit gebeurde vrij veel. Het is alle dagen doorgegaan, tot het laatste toe. Er kwam ook mitrailleurvuur over ons heen. De artillerie-projectielen sprongen ook wel eens op 20 meter afstand.

  Ik weet niemand, die zijn plicht niet heeft gedaan.

  In den waarnemingspost was de Luitenant GUDE, zooals hij waren er maar weinigen. Hij schoot op eigen initiatief met goedvinden van den Afdeelings-Commandant, Majoor VAN DER WIEL.

  ERMERS en KANTERS hebben ook goed meegeholpen.

's - Gravenhage, 13 Maart 1947.

H. Smit.

Opgenomen: FMV.
Typ.:K.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 355.48 KB)