Verklaring van dienstplichtig soldaat J.H. Hollink

Verklaring afgelegd door den dpl.soldaat J.H. Hollink van 1-I-8 R.A. in
de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 6 Maart 1947.
---------------------

  Ik was op 10 Mei 1940 telefonist-seiner bij 1-I-8 R.A. Ik deed dienst op den waarnemingspost van Luitenant van Heukelom en vervulde dezen dienst bij toerbeurt met dpl. Lobregt. Beneden aan den voet van den waarnemingspost zat niemand. Voor ik op den waarnemingspost kwam, hadden de dpl.soldaten Pot en Timmer daar dienst gedaan. Deze hebben, naar ik gehoord heb, te vroeg hun post verlaten. De Luitenant van Heukelom heeft daarom gevraagd wie hun plaats in den waarnemingspost wilde innemen waarop ik mij, hoewel ik wegens ziekte reeds eenigen tijd tevoren van een Overste-dokter uit het hospitaal te Utrecht voor onbepaalden tijd vrij van dienst had gekregen, heb aangemeld. Toen ik in den waarnemingspost kwam, was de wmr. Donné reeds gewond afgevoerd. De wmr. Bouman was in zijn plaats aanwezig.

  Den tweeden oorlogsdag werden wij in den waarnemingspost hevig beschoten. Alle verbindingen raakten defect. Ook schoten de Duitschers lichtkogels af. Ik vroeg aan Luitenant van Heukelom wat dit beteekende, doch hij deelde mij hieromtrent niets mede. Wel moest ik een brief van hem wegbrengen naar Kapitein Bakker. Wij hebben gewacht tot het vijandelijk vuur wat minder werd, hebben ons aan een touw naar beneden laten zakken en zijn gegaan naar een schuilplaats van de Infanterie. Daar kregen we bericht van Kapitein Bakker, dat wij terugmoesten naar de batterij tegenover het Dierenpark. Met de batterij zijn we later teruggetrokken naar "De Koerheuvel", omdat de stelling aan den Veenendaalscheweg onder vuur lag en niet was te bereiken. Bij "De Koerheuvel" heeft de batterij in stelling gestaan en is met eenige projectielen gevuurd op vermeende doelen. Ik heb echter geen doelen gezien. Mogelijk is daarbij op eigen troepen vuur uitgebracht. De projectielen vielen ongeveer 100 meter voor de stukken. Vanuit de stelling bij "De Koerheuvel" zijn wij teruggetrokken naar Amerongen.

's-Gravenhage, 6 Maart 1947.
J.H. Hollink.

448