Verklaring van dienstplichtig soldaat J. Kamp

Verklaring van den dpl. soldaat J. Kamp van M.C.-III-11 R.I. afgelegd in
de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 10 Maart 1947.
--------------------

  Mijn Sectiecommandant was de sergeant-majoor Mierlo, mijn Stukscommandant sergeant Sloot. Majoor van der Ploeg ken ik ook.

  Wij kwamen van Rhenen, de mitrailleurs waren op de karren. Ik was bij het 3e stuk. Wij wisten niet, dat de Duitschers daar al zaten. Wij waren reserve. Wij trokken op, ik geloof dat Kronenberg voorop liep (1e stuk). Wij kwamen daar achter (rechts van den weg), het 2e stuk links. Wij kregen bevel van den Majoor om te vuren. Ik was bij het stuk. De vijand vuurde, maar wij zagen geen Duitschers. Wij dekten ons eerst. De Majoor was toen naast mijn stuk. De Majoor zei: "Voorwaarts". Wij kregen volop vuur en hebben toen vanaf de kar geschoten. Ik heb den Majoor niet zien vuren. De Majoor liep heen en weer. Ik zag, dat de Majoor gewond was, maar heb niet gezien wanneer dit gebeurde. De Majoor heeft het commando overgegeven aan Luitenant Verberne, die lag twee meter voor mij. Ik heb niet gezien, dat er maar één uit de dekking is gekomen om te vuren. Reimerink heeft het eerst geschoten met mijn stuk en is toen gewond geraakt. Reimerink hoorde bij de patroonkar. Ik heb een heelen tijd alles over mij heen laten gaan. Het kan een half uur of twee uur geduurd hebben. Daarna ben ik ook achter den mitrailleur gesprongen en was ik er doorheen. Eerst kon ik niet over mij verkrijgen om te schieten. Toen hoorde ik sommigen kermen, sergeant Man (?) was dood, ik werd woest op de Duitschers en was ik er doorheen. Toen ik vuurde, heb ik van het stuk voor mij niet veel gezien. Het was 10 à 15 meter voor mij. Ik schoot schuin langs het voorste stuk heen en herinner mij alleen, dat ik het in werking heb gezien, toen ik vuurde.

's-Gravenhage, 10 Maart 1947.

(get.) J.W. Kamp.

Opn: F.M.V.
Typ. Kl.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 591.97 KB)