Verklaring van dienstplichtig soldaat H. Oosterveen

Dpl. Oosterveen, H. van M.C.-III-11 R.I. verklaart bij zijn verschijning voor
de Commissie Militaire Onderscheidingen, op 10 Maart 1947:
--------------------

  Ik was ingedeeld bij de 3e sectie en bij het 2e stuk van de mitrailleur, op de Grebbeberg.
  Stukscommandant was Sergeant Sloot.
  Kronenberg zat bij het voorste stuk van de mitrailleur. Reimerink en ik zaten bij het achterste stuk, dit was de 3e Compagnie.
  Majoor van der Ploeg stond midden op de weg bij de mitrailleur met een pistool in de hand. Hij gaf het signaal dat er geschoten moest worden. Wij zaten in dekking daar het zoo plotseling kwam waren wij er eerst beduusd van. Toen gaf hij nogmaals een bevel en zei nog tegen een Luitenant die sporen droeg "Je bent een lafaard" waarop de Luitenant antwoordde: "Ik ben geen lafaard". (opmerking kantlijn: "Luitenant Verberne")
  Hierna werd er door het voorste stuk geschoten door Kronenberg. Ik weet niet of de Majoor het eerst heeft geschoten. Tijdens het vuuren was op dat moment Sergeant Sloot ook bij Kronenberg. Hierna weigerde het 1e stuk, en werd Majoor van der Ploeg gewond. Ik weet nog dat hij zei: "ze hebben mij door mijn poot geschoten".
  Hierna is bij het achterste stuk als no. 1 Reimerink gaan schieten, die ook werd gewond. Hoewel hij gewond was heeft hij toch de heele band leeg geschoten, alleen, waarna ik de band eruit heb gehaald, en hebben Kamp en ik er een nieuwe band ingezet. Sergeant Sloot heeft Reimerink nog geholpen toen hij gewond was.
  Kamp heeft met de nieuwe band nog plm. 40 patronen verschoten waarna deze ook weigerde.
  Op een bepaald moment heb ik gezien dat Sanders 1 mitrailleur geheel alleen weggehaald heeft dat was achtergelaten.
  Hierna komt Reimerink binnen die zegt: "het kan zijn dat Kronenberg het eerst heeft geschoten, maar ik heb hem niet gezien".

's-Gravenhage, 10 Maart 1947.

(get.) H. Oosterveen.

Opgem.: J. v.d. B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 555.50 KB)