Verklaring van dienstplichtig soldaat W.A. Kronenberg

Verklaring afgelegd door den dpl. soldaat W.A. Kronenberg van M.C.-III-11 R.I.
in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen van 10 Maart 1947.
--------------------

  Ik heb het vuren met den mitrailleur van Majoor van der Ploeg overgenomen. We ontvingen plotseling vijandelijk vuur, waarop ieder zich dekte. De Majoor hield zijn positieven bij elkaar, riep: "Waar blijven jullie nu", vloog achter den mitrailleur en begon te vuren. Ik heb daarna zijn plaats achter het wapen ingenomen. Daarop zei de Majoor tot den trompetter: "Blaas ten aanval", waarop men achter mij ook begon te vuren. Aanvankelijk hielp mij niemand, de jongens bleven in dekking, doch na een kort oogenblik kwam een soldaat (ik meen Heuskens of Huiskens) mij banden brengen. Ik heb gevuurd met mijn eigen stuk, waarbij ik no. 1 was. Mijn Sectiecommandant was s.m.i. Van Mierlo. Soldaat Reimerink behoorde niet tot dit stuk. Toen ik het vuren van den Majoor overnam, was deze - voor zover ik weet - nog niet gewond. Ik was reeds bezig met vuren, toen de Majoor riep: "ik ben gewond".

  Mijn stuk stond opgesteld op de kar rechts van den weg drie meter achter een stuk 6 Veld. Voor mij heb ik geen mitrailleur gezien, ook heb ik geen militairen zien passeeren.

  Kamp, Oosterveen en Lubbering ken ik, doch ze behoorden niet tot mijn stuk.

  Bij den opmarsch vanuit Rhenen was ik met mijn stuk vooraan. De Majoor liep heelemaal voorop met den trompetter; ik volgde met mijn stuk direct achter den Majoor.

  Mijn mitrailleur is steeds op dezelfde plaats gebleven.

  De patroonband van mijn mitrailleur vloog in brand door de lichtspoormunitie van den vijand. Dit heb ik de vorige maal niet verklaard, maar toen U dit de vorige maal opmerkte, schoot mij op dat moment te binnen, dat het inderdaad gebeurd is.

's-Gravenhage, 10 Maart 1947.

(get.) W.A. Kronenberg.

Opgen. M.
Tijp. M.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 600.35 KB)