Verklaring van dienstplichtig soldaat M. Groenveld

Verklaring afgelegd door den dpl. soldaat M. Groenveld
van Staf 19 R.A. in de vergadering van de Commissie
Militaire Onderscheidingen van 6 Februari 1947.

--------------------

    Toen de oorlog begon zijn we van Driebergen naar Leersum gegaan. Ik heb berichten overgebracht naar de IIe Afdeeling welke zich bevond naast Hotel Grebbeberg in Rhenen.
    Majoor de Groot bevond zich als ik daar kwam als regel in zijn commandopost. Ik ben misschien vier, vijf of zes maal bij Majoor de Groot geweest, ook terwijl er gevuurd werd. Ik reed het traject altijd met grote snelheid, vooral op open plaatsen zooals bijvoorbeeld op het viaduct.
    Eenmaal moest ik een paar brieven brengen bij een Afdeeling van 4 R.A. voorbij Amerongen en dan links af. Toen moest ik stoppen vanwege het hevige artillerievuur. De weg wist ik daar overal vrij goed. Een afdeeling motorrijders durfde niet door dit vuur. Ik ben er met groote snelheid doorgegaan.
    De bevelen voor Majoor de Groot kreeg ik schriftelijk mee. De inhoud daarvan was mij niet bekend.
    Ik bracht berichten over afgewisseld met Ruytenaar en een motorordonnans van 4 R.A. Veel nachtrust hadden wij echter nog niet, de ordonnans van 4 R.A. reed in hoofdzaak naar zijn eigen onderdeel.
    In Rhenen heb ik meegemaakt dat op den weg van het viaduct naar de commandopost een granaat sprong in een der huizen waarbij ik mij op dat moment juist bevond. Ik kreeg een schram in mijn bovenbeen, terwijl een granaatscherf in de duo vloog. Later ben ik nog eens in Rhenen geweest met Luitenant De Kruijff, een wachtmeester en eenige anderen om naar de stukken te kijken. Ruytenaar en ik zijn doorgereden tot aan het viaduct en werden daar beschoten.
    Ruytenaar was nooit iets te veel. Hij bracht op onverschrokken wijze de berichten over.
    Majoor de Groot vond ik zeer sympathiek. Hij stelde ons op ons gemak
    Overste Enklaar is voor zoover ik weet nooit mee naar voren geweest.
    Voor ik motorordonnans werd (dit was de laatste drie dagen) ben ik meermalen met een Indische Kapitein, wiens naam ik niet meer weet, als chauffeur en per motor achter parachutisten aan geweest en op onderzoek uitgeweest naar aangeschoten vliegtuigen. Dit geschiedde in de omgeving van Amerongen, Rhenen en Leersum. Verschillende malen zijn wij daarbij beschoten, ook door vliegtuigen.

's-Gravenhage, 6 Februari 1947.

(get.) M. Groenveld.

Opgenomen M.
Typ. P.A.B.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van S.W. Muller.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 714.23 KB)